Spelinspektionen föreslår sänkta licensavgifter

Spelinspektionens promemoria i korta ordalag

  • En mer rättvis fördelning av avgifterna för de olika licenserna behövs.
  • Denna omfördelning innebär en höjning av flera licensavgifter.
  • Man vill samtidigt sänka licensavgiften för kommersiellt onlinespel och vadhållning då den överstiger myndighetens hanteringskostnader.
  • Omfördelningen som föreslås innebär också att förnyelse av licenser ska vara avgiftsfria.
  • Man vill även ta bort den särskilda avgiften för ändring av licens.

Spelinspektionen ser ett behov av avgiftsomfördelning

Spelinspektionen, som är Sveriges statligt ledda organ med ansvar för att upprätthålla den licensierade spelmarknaden i enlighet med spellagen, har genomfört en grundlig ekonomisk redovisning för att analysera myndighetens kostnadstäckning gällande bl.a. hantering av licens- och tillståndsansökningar. Resultatet visar att en omfördelning behövs.

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) har i en remiss svarat positivt på Spelinspektionens förslag.

BOS välkomnar Spelinspektionens förslag om sänkta licensavgifter

Sänkta avgifter för bl.a. kommersiellt onlinespel

Spelinspektionens redovisning har visat att fördelningen av myndighetens avgifter inte står helt i balans med de kostnader som Spelinspektionen kräver för flera av sina licenser. Detta vill man nu åtgärda och i en promemoria har specifika ändringsförslag lagts fram.

Bland annat vill Spelinspektionen helt slopa avgifter för förnyelse av spellicenser såväl som för ändringar av pågående licenser. Detta för att det har uppstått gränsdragningsproblem som gör det svårt för Spelmyndigheten att göra rättvisa och enhetliga bedömningar.

Vidare vill man sänka avgifterna för kommersiellt onlinespel och vadhållning eftersom de visat sig överträffa myndighetens hanteringskostnader. Flera andra licensavgifter ska däremot höjas. Läs hela Spelinspektionens promemoria för alla detaljer.

BOS positiva men varnar för allvarliga kommunikationsbrister

BOS ställer sig positiva till Spelinspektionens förslag på nya avgifter såväl som de övriga justeringar som presenterats i promemorian. Samtidigt vill man understryka att det fortfarande finns brister inom myndigheten och att mer pengar behövs för att åtgärda dessa.

Bland annat föreslår BOS att Spelinspektionen upprättar en så kallad One Stop-Shop dit licensinnehavare kan vända sig för rådgivning i de fall där regelverket känns otydligt. 

VD för BOS, Gustaf Hoffstedt, skriver bl.a. följande i sitt remissvar till Spelinspektionen:

Våra medlemmar har spellicenser i många jurisdiktioner och medlemmarna vittnar om att Sverige avviker negativt vad avser möjligheten att ha en fungerande dialog mellan enskilt spelbolag och spelmyndigheten. I den mån förklaringen till denna olyckliga omständighet ligger i bristande finansiering anser vi att det är en viktigare fråga att komma till rätta med, jämfört med att hålla licensavgiften så låg som möjligt.

Läs även:

Skribent
Live Casino-expert
Johanna Gullberg axlar sin roll som live casino-expert för SveaCasino med stort engagemang. Den svenska casinovärlden utvecklas och uppdateras för jämnan och den kan vara både snårig och svår att få överblick över. Med över 15 år som skribent bakom sig, och med stor passion för casinospel, redogör Johanna ärligt och med transparens för styrkor och svagheter hos casinon och casinospel på den svenska casinomarknaden. Johannas arbete här på SveaCasino hjälper spelare att göra tryggare och mer nischade val vilket i förlängningen ger mer tillfredsställande spelupplevelser.

Valda casinon kommer att rensas

Är du säker?