Svenska spellagen

Allt du behöver veta om spellagen i Sverige!

I den här guiden kommer vi att gå igenom vad den svenska spellagen innebär och vad du som spelare bör känna till. Vi reder ut alla dina frågetecken - läs vidare för att svar på alla dina frågor!

När infördes den nya spellagen i Sverige?

Den nya lagen infördes den 1 januari 2019 och innebär bland annat att licenssystemet infördes, konsumentskyddet stärktes och att Lotteriinspektionen blev Spelinspektionen.

Här kommer vi att gå igenom lagen och vad den innebär.

Bakgrund

Bakgrunden till den nya spellagen är att regeringen ville få “ordning och reda på spelmarknaden”.

Det regeringen vill uppnå med den nya lagen är att få kontroll över spelmarknaden efter att den inte varit kontrollerad tidigare.

Det nya licenssystemet och kravet på måttfullhet vid marknadsföring är exempel på några åtgärder som införts för att kunna kontrollera marknaden.

Den svenska spellagen och dess utformning

Vad innebär nya spellagen? Här kommer vi att gå igenom delar av spellagen och hur den är konstruerad.

Lagens tillämpningsområde

Den nya spellagen gäller spel om pengar och vinster som har ett värde i pengar och används på spel som levereras till den svenska marknaden.

Noter att online casinon som inte riktar sig till svenska spelare anses inte tillhandahållas i Sverige. Det gäller dock fartyg som är svenska, oavsett var båten befinner sig.

Vad säger lagen om krav på spelverksamhet?

Enligt spellagen finns det vissa krav som anordnare av spel måste ta hänsyn till. 

Förutom att spelet ska bedrivas på ett sunt och säkert sätt, ska dessa krav också följas:

Vad säger lagen om licensgivning?

En av grundbultarna i den svenska spellagen är licensen. I lagen står det tydligt om vad som krävs för att få licens för att verka i Sverige.

För att få licens går man därför efter bland annat dessa kriterier:

Eftersom många operatörer har säten i andra länder har man även krav på online casinon som utgår utanför Sverige att de måste en representant bosatt i landet för att uppfylla licenskravet.

En licens beviljas under begränsad tid, maximalt fem år i taget. Efter det måste spelverksamheten ansöka om en ny licens.

Online casino spellicens

Vad säger lagen om statligt spel?

Precis som tidigare ägs Svenska Spel och Casino Cosmopol av staten. 

Lagen säger också att det får maximalt finnas fyra landbaserade casinon i Sverige. Idag finns det tre utplacerade i Sveriges tre största städer.

På landbaserade casinon krävs övervakningskameror och register på besökare för att förhindra brottslighet.

Vad säger lagen om spel för allmännyttiga ändamål?

Licens kan ges till föreningar och trossamfund som uppfyller dessa krav: 

Licensen kan också ges till en person för allmännyttiga mål utomlands om det finns speciella anledningar till det.

Vad säger lagen om kommersiellt onlinespel?

För kommersiellt spel online ges licens till aktörer som erbjuder casinospel, online spel och spelautomater.

Licensen kan också ges om operatören erbjuder lotteri som ett tillägg.

I lagen står också att spelaren måste själv lägga sin insats och det är inte tillåtet att använda elektroniska verktyg för att lägga insatserna.

Vad säger lagen om vadhållning?

Spelbolag som erbjuder vadhållning kan beviljas licens i Sverige, men det är viktigt att aktören inte erbjuder detta:

Online Casino spel

Vadhållning innebär att man spelar på saker som kommer att hända i framtiden. Till exempel spel på resultat i olika idrottshändelser, nöjesevenemang eller politiska val.

Vad säger lagen om landbaserat kommersiellt spel?

När det gäller landbaserat kommersiellt spel finns det olika bestämmelser för olika spel.

 En aktör får till exempel erbjuda casinospel som slots och kortspel om det sker i anslutning till ett nöjesevenemang som till exempel tivoli.

 Det kan också beviljas av hotell och restauranger som har ett alkoholtillstånd.

Licens kan även ges för kortspelsturneringar, men då får inga andra avgifter än insatsen tas ut.

Vad säger lagen om spel på fartyg i internationell trafik?

Licens på fartyg kan beviljas för spel på spelautomater och på spel som inte sker online eller på ett casino.

Vad säger lagen om licensinnehavarnas samarbeten?

Enligt spellagen får aktörer med svensk licens samarbeta med företag som erbjuder spel i ett annat EES-land. 

Då krävs att operatörens samarbetspartner har tillstånd till motsvarande spel, har rätt att samarbeta internationellt och inte erbjuder spel utan den licens som krävs.

Ett samarbete gäller också spelombuden när den som har licensen måste ansöka om tillstånd hos spelmyndigheten för att få ombudet registrerat.

Vad säger lagen om registrering av spelare?

En annan viktig faktor i spellagen är att casinon måste ha ett register över sina spelare. Därför måste spelare ange namn, adress och personnumer för att kunna spela på ett online casino.

Casinot måste också kunna verifiera spelarens identitet genom till exempel BankID och innan det har skett får inte spelaren börja spela.

Vad säger lagen om spelkonton?

Det finns även krav på hur spelkonton ska vara uppbyggda. 

Spelare ska enkelt kunna hitta sin historik och ha kontroll över sina insättningar och uttag. Dessa uppgifter måste sparas i minst tolv månader.

Om en spelare vill avsluta sitt konto måste operatören “skyndsamt” betala ut eventuella pengar på spelkonto och man får inte ta ut någon avgift vid avslutandet.

Vad säger lagen om spelansvar?

Med spellagen vill regeringen också säkerställa att konsumentskyddet är starkt, men också förebygga spelmissbruk. Därför har aktörer med svensk licens ett stort ansvar när det gäller spelarnas hälsa.

Det innefattar detta:

Vad säger lagen om marknadsföring?

I spellagen står att alla marknadsföring som spel ska ske med måttfullhet och får inte riktas till personer under 18 år.

Vid varje reklam ska åldersgräns anges, men också var spelare kan finna stöd och hjälp mot beroende. Ett undantag från den regeln är radiomeddelanden.

Vad säger lagen om tekniska krav?

Operatörer på den svenska marknaden måste säkerställa att de uppfyller tekniska krav och också att deras spelsystem befinner sig i Sverige. Men det finns undantag:

Vad säger lagen om behandling av personuppgifter?

Alla spelbolag med licens måste hantera personuppgifter med stöd från EU:s dataskyddsförordning.

Aktörer på den svenska spelmarknaden har tillstånd att hantera personuppgifter som är nödvändiga. Dessa är:

online casino spellicens

Vad säger lagen om tillsyn och andra åtgärder?

En spellicens kan dras tillbaka om aktören:

Vidare gör Spelinspektionen kontinuerligt kontroller för att se att alla lagar och regler följs.

Vad säger lagen om straff och sanktioner?

Om man bryter på spellagen och erbjuder spel utan licens kan straffet bli både böter och fängelse. Fängelsestraffet kan max uppgå till två år.

För spel, som är en typ av brott där man påverkar ett utfall av till exempel en fotbollsmatch, kan straffet också bli två år, men om man bedömer det som grovt kan det bli så högt som sex år.

Om en aktör bryter mot bestämmelser kan en sanktionsavgift utfärdas. Den är minst 5000 kronor och högst tio procent av bolagets omsättning.

Vad säger lagen om avgifter och överklagande?

Spelinspektionen får ta ut avgifter när det gäller licens, tillstånd, registrering och tillsyn.

Om man vill överklaga något av Spelinspektionens beslut kan man göra det till förvaltningsdomstolen

Sammanfattning av Sveriges spellag

För att sammanfatta är Sveriges spellag helt baserad på licenssystemet och i spellagen står det tydligt vilka krav som aktören som söker licens måste uppnå.

Vidare är det höga krav på att spelbolag värnar som spelarens hälsa och att de kontinuerligt kontrollerar spelbeteende och mönster. Bolagen måste erbjuda både självtester och avstängning.

Den måttfulla marknadsföringen baseras på att aktören måste rikta sig till spelare över 18 år och att de även måste hänvisa till stödlinjen eller annan support för att motverka spelmissbruk.

När det gäller bonusar får de endast erbjudas en gång till nya spelare.

Vanliga frågor

Den nya spellagen i Sverige innebär en rad olika saker, bland annat ett starkare skydd för spelarna. Läs mer om Nya spellagen här i vår stora guide.
Ja, det kan man säga. Sverige har en ny spellag sedan 2019, som ställer högre krav på spelsidorna som erbjuder spel till svenska spelare.
Den ställer högre krav på casinon med svensk licens och ger ett starkare skydd till dig som spelare. Läs mer om spellagen här i vår guide!
Den innebär en hel del! Bland annat måste casinon ha svensk spellicens nu, för att få erbjuda spel till spelare i Sverige.

Valda casinon kommer att rensas

Är du säker?