När & varför infördes den nya spellagen i Sverige?

Spellagen (2018:1138) trädde officiellt i kraft den 1 januari 2019. I samband med detta genomfördes en reglering av den svenska spelmarknaden.

Det statliga spelmonopolet ersattes då av ett licenssystem, som innebär att alla spelbolag som vill erbjuda spel i Sverige måste ha en giltig svensk spellicens. Annars verkar de olagligt i landet.

Huvudsyftet med införandet av den nya spellagen var att Sveriges dåvarande regering ville “återta kontrollen” över spelmarknaden och stärka det svenska konsumentskyddet.

Innan dess var nämligen marknaden helt oreglerad. Då kunde många mer eller mindre oseriösa spelföretag – ofta baserade utomlands – härja fritt i landet utan några som helst krav på exempelvis måttfull marknadsföring eller verktyg för ansvarsfullt spelande.

En annan viktig konsekvens av den svenska spellagen är införandet av en ny spelskatt för spelbolagen. Tack vare denna skatt säkerställer regeringen även välbehövliga miljardintäkter till den svenska statskassan varje år.

Licensierade bolag erbjuder dock fortsatt skattefria casinon för dig som spelare.

Sveriges spellag och dess utformning

Vad innebär då den svenska spellagen? Låt oss ta en närmare titt på spellagens olika delar och hur de är konstruerade!

Lagens tillämpningsområde

Den nya spellagen omfattar allt spel om pengar och vinster med ett ekonomiskt värde som tillhandahålls i Sverige. Detta inkluderar även spel på svenskregistrerade fartyg och luftfartyg – oavsett var fartyget befinner sig.

Utländska motsvarigheter som passerar svenskt territorium omfattas däremot inte av Sveriges spellag.

Utländska fartyg omfattas inte av spellagen

Vad säger lagen om krav på spelverksamhet?

Enligt spellagen finns det vissa krav som anordnare av spel måste ta hänsyn till. 

Förutom att spelverksamheten måste anses lämplig ur allmän synpunkt samt bedrivas på ett sunt och säkert sätt under en godkänd licens, behöver bl.a. även följande krav uppfyllas:

I spellagens tredje kapitel ingår även ett förbud mot främjande av olovligt spel, som till exempel marknadsföring av casinon utan licens och svartlistade casinon.

En spelaktör har också vissa skyldigheter att följa lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

En spelverksamhet måste bedrivas sunt och säkert

Vad säger lagen om licensgivning?

En av grundbultarna i den svenska spellagen är licensen. I lagen framgår tydligt vilka förutsättningar som krävs för att bli accepterad.

Där står det att en spellicens endast får utfärdas till den som bedöms ha den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att driva verksamheten i enlighet med lag och andra författningar, samt bedöms som lämplig i övrigt.

Eftersom vissa operatörer har säten i länder utanför EES finns dessutom krav på att licensinnehavaren måste ha en fysisk representant bosatt i Sverige, med fullmakt att kunna hantera alla frågor som rör verksamheten.

En licens beviljas under begränsad tid – maximalt fem år i taget – och får endast utfärdas av Spelinspektionen, som är namnet på den svenska spelmyndigheten.

Skulle eventuella förändringar uppstå i ägarkretsen, styrelsen, ledningen eller representanten måste även licensinnehavaren rapportera detta till myndigheten inom 14 dagar, enligt spellagen 4 kap, 11 §.

Maxlängd för spellicenser

Vad säger lagen om statligt spel?

En licens för statligt spel på casinon, värdeautomater och lotterier får endast ges till ett direkt eller indirekt helägt statligt aktiebolag. I dagsläget innefattar detta bara Svenska Spel och Casino Cosmopol.

I spellagen finns också en regel som säger att det får finnas maximalt fyra landbaserade casinon i Sverige. När den svenska regleringen infördes 2019 fanns alla dessa casinon utplacerade i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.

Idag finns dock endast Casino Cosmopol i huvudstaden kvar, medan de övriga tre tyvärr tvingats stänga ned sina lokaler, främst på grund av ekonomiska problem.

På statliga casinon krävs bland annat övervakningskameror samt registrering av besökare för att förhindra brottslighet.

Vad säger lagen om spel för allmännyttiga ändamål?

En licens för spel för allmännyttiga ändamål (som inte räknas som casinospel, onlinebingo, penningautomater, värdeautomater eller datorsimulerat automatspel) kan enbart ges till ideella föreningar och trossamfund som: 

Licensen kan också ges till en person för allmännyttiga mål utomlands om det finns särskilda anledningar till det.

Vad säger lagen om kommersiellt onlinespel?

För kommersiellt spel online får licens ges till aktörer som erbjuder casinospel, onlinebingo och datorsimulerat automatspel. 

Licensen kan också utfärdas om operatören erbjuder andra lotterier om det tillhandahålls som ett tilläggsspel.

I spellagen står också att spelaren själv måste lägga sin insats. Med andra ord är det inte tillåtet att använda elektroniska verktyg för att placera insatserna.

Det finns idag över 50 olika spelbolag som innehar denna licens för kommersiellt onlinespel och några av de mest populära casinona hittar du här!

Vad säger lagen om vadhållning?

Vad spel på vadhållning innebär

Bettingsajter som tillhandahåller vadhållning kan beviljas licens i Sverige i enlighet med 8 kap. spellagen (2018:1138). Aktören får dock inte erbjuda:

Vadhållning innebär att man spelar på saker som kommer att hända i framtiden. Till exempel oddsspel på resultat i olika idrottshändelser, nöjesevenemang eller politiska val.

Vad säger lagen om landbaserat kommersiellt spel?

När det gäller landbaserat kommersiellt spel (dvs. casinospel som inte sker på ett casino, spel på varuspelsautomater samt kortspel i turneringsform) finns det olika bestämmelser för olika spel.

En aktör får till exempel erbjuda casinospel som slots om det sker i anslutning till ett nöjesevenemang (tivoli) eller anordna en turnering i blackjack eller annat kortspel under förutsättning att minst åtta och högst 48 spelare deltar i turneringen. Vid denna typ av kortspelsturneringar får inga andra avgifter än insatsen tas ut.

En licens för landbaserat kommersiellt spel kan också beviljas för hotell och restauranger som har ett serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622).

Vad säger lagen om spel på fartyg i internationell trafik?

Licens för internationella fartyg kan beviljas för spel på spelautomater och på spel som inte sker online eller på ett casino.

Två exempel på fartyg i internationell trafik som idag innehar denna nödvändiga licens via det åländska spelbolaget Paf är Silja Lines M/S Baltic Queen och Viking Lines M/S Glory.

Vad säger lagen om licensinnehavarnas samarbeten?

Tillstånd för spelprogramvara krävs

Enligt spellagen får aktörer med svensk licens samarbeta med företag som erbjuder spel i ett annat EES-land.

Då krävs att operatörens samarbetspartner har tillstånd till motsvarande spel, har rätt att samarbeta internationellt och inte erbjuder spel utan nödvändig licens.

Den 1 juli 2023 infördes även ett krav på tillstånd för spelprogramvara enligt spellagen 11 kap, 6a §. På denna sida kan du se vilka speltillverkare som har svensk licens!

Vad säger lagen om registrering av spelare?

En annan viktig faktor i spellagen är att casinon måste upprätthålla ett register över sina spelare innan de börjar spela.

Vid registreringen behöver därför alla spelare ange namn, adress och personnummer eller liknande för att licensinnehavaren ska kunna kontrollera att personen i fråga är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige.

Vanligtvis fastställs spelarens identitet elektroniskt hos de casinon som erbjuder BankID.

Endast spelare över 18 år i Sverige får spela på online casino

Vad säger lagen om spelkonton?

Det finns även krav på hur spelkonton ska vara uppbyggda och hanteras.

Spelare ska enkelt kunna hitta sin historik och ha kontroll över sina insättningar och uttag. Dessa uppgifter måste sparas i minst tolv månader.

Om en spelare vill avsluta sitt konto måste operatören “skyndsamt” betala ut eventuella pengar från spelkontot och de får inte ta ut någon avgift vid avslutandet.

Vad säger lagen om spelansvar?

I spellagens 14:e kapitel framgår spelbolagens skyldigheter när det kommer till ansvarsfullt spelande och konsumentskydd. Detta innefattar krav på:

Endast en bonus får erbjudas

Vad säger lagen om marknadsföring?

I spellagen står att all marknadsföring av spel ska ske med måttfullhet och inte riktas till personer under 18 år eller direkt till spelare som redan stängt av sig.

Vid varje reklam ska en åldersgräns anges, men också information om var spelare kan finna stöd och hjälp mot beroende. Ett undantag från den regeln är radiomeddelanden.

Vad säger lagen om tekniska krav?

Operatörer på den svenska marknaden måste säkerställa att deras spelsystem uppfyller de tekniska kraven och är placerat i Sverige. Men det finns undantag om:

Vad säger lagen om behandling av personuppgifter?

Alla spelbolag med licens måste hantera personuppgifter med stöd från EU:s dataskyddsförordning.

Aktörer på den svenska spelmarknaden har tillstånd att hantera personuppgifter som är nödvändiga. Dessa är:

Vad säger lagen om tillsyn och andra åtgärder?

En 19 kap. spellagen ska den svenska spelmyndigheten dra tillbaka en licens om aktören: 

Vidare gör Spelinspektionen kontinuerligt kontroller för att se att alla lagar och regler följs.

Vad säger lagen om straff och sanktioner?

Om man bryter mot den svenska spellagen och erbjuder spel utan licens kan straffet bli både böter och fängelse. Fängelsestraffet kan max uppgå till två år.

För den typ av brott där man påverkar ett utfall av till exempel en fotbollsmatch, kan straffet också bli två år, men om man bedömer det som grovt kan det bli så högt som sex år.

Om en aktör bryter mot bestämmelserna kan även en sanktionsavgift utfärdas. Den ska vara minst 5 000 kronor och högst tio procent av bolagets omsättning under det senaste räkenskapsåret.

Preskriptionstiden för en sanktions- eller förseningsavgift är fem år från det att beslutet verkställdes.

Brott mot spellagen kan ge två års fängelse

Vad säger lagen om avgifter och överklagande?

Spelinspektionen får ta ut avgifter när det gäller licens, tillstånd, registrering och tillsyn.

Om man vill överklaga något av Spelinspektionens beslut kan man göra det till allmän förvaltningsdomstol.

Sammanfattning av Sveriges spellag

För att sammanfatta är Sveriges spellag helt baserad på licenssystemet och i spellagen står det tydligt vilka krav som aktören som söker licens måste uppnå.

Vidare är det höga krav på att spelbolag värnar som spelarens hälsa och att de kontinuerligt kontrollerar spelbeteenden och mönster. Bolagen måste bland annat erbjuda både självtester och avstängning.

Den måttfulla marknadsföringen baseras på att aktören måste rikta sig till spelare över 18 år och att de även måste hänvisa till Stödlinjen eller annan support för att motverka spelmissbruk.

När det gäller bonusar får de endast erbjudas en gång till nya spelare.

Valda casinon kommer att rensas

Är du säker?