TV4 fälls i HD: Bedriver smygreklam

Efter en långdragen rättstvist har Högsta Domstolen nu fällt TV4 för smygreklam. Keno, Lotto och liveskrapet av Triss i TV4 Nyhetsmorgon har fastslgits vara smygreklam för Svenska Spel och ska framöver märkas med spelbolagets varumärke. TV4 kan också komma att behöva betala vite.

TV4:s livesändningar av Triss, Lotto & Keno ska märkas som spelreklam

  • TV4 har fällts i Högsta Domstolen för överträdelse av Radio- och TV-lagen.
  • Det har fastställts att TV-sändningarna för Triss, Lotto och Keno ska märkas som reklaminslag.
  • Granskningsnämnden har lämnat över fallet till förvaltningsrätten och TV4 riskerar att behöva betala vite.
TV4

En överträdelse mot Radio- och TV-lagen

I många år har livesändningen av Triss-skrapet varit ett populärt inslag i TV4 Nyhetsmorgon, liksom dragningen av Lotto och Keno i kanalens program under onsdags- och lördagskvällarna.

Nu har alltså TV4 fällts i HD för smygreklam och kommer framöver att behöva märka sina sändningar som reklaminslag från Svenska Spel

TV4 har inte haft någon reklammärkning för spelsändningarna, och inte heller har de skiljts ut från övrigt programinnehåll, vilket innebär att de är ett brott mot Radio- och TV-lagen  8 kap. 5§. 

En infekterad rättstvist

År 2019 gjorde Branschföreningen för onlinespel, BOS, en anmälan till Konsumentombudsmannen, KO, som under år 2020 genomförde en granskning av TV4-sändningarna. KO fastställde då att sändningarna bröt mot spellagen på två punkter:

  • Spellagen 15 kap. 3§: Uppgifter om 18-årsgräns samt kontaktuppgifter till Stödlinjen saknas
  • Marknadsföringslagen 9§: Reklammärkning och uppgift om avsändare saknas

Svenska Spel och TV4 har genom hela rättsprocessen hävdat att granskningen, och kraven på att offentliggöra avtalet de ingått med varandra, strider mot efterforskningsförbudet i yttrandefrihetslagen. Efter den första prövningen, genomförd av Granskningsnämnden, fick TV-kanalen rätt.

”Mot bakgrund av uppgifter från TV4 konstaterade nämnden nu att inslaget varken var reklam eller en annons och att det inte innehöll någon produktplacering.”, meddelade Granskningsnämnden då i ett pressmeddelande.

Du kan läsa mer om KO:s initiala granskning i vår nyhetsartikel från maj 2020.

Svenska Spel

KO vann på sin enträgenhet

KO gav inte upp och i mars 2020 avgjordes ärendet i Patent- och marknadsdomstolen, då KO vann tvisten mot TV4 och Svenska Spel.

I april 2022 fick intrigen en ny vändning då KO:s krav på att offentliggöra avtalet mellan Svenska Spel och TV4 underkändes. KO valde att än en gång gå vidare med det långdragna och infekterade ärendet till Högsta Domstolen som biföll överklagandet. 

Högsta Domstolen, som är den högsta instansen bland svenska domstolar, har nu låtit domen falla och TV4 har funnits skyldiga till att bedriva smygreklam för Svenska Spel.

Pressat läge för statens spelbolag

Den senaste tiden har påtryckningarna på staten att sälja ut Svenska Spel varit stora, inte minst från BOS vd Gustaf Hoffstedt som anser att den nya regeringen bör följa upp sitt vallöfte om att dra en skarp linje mellan att vara ett lagstiftande organ och ett vinstdrivande spelföretag. Läs mer om det här.

SveaCasinos senaste nyheter:

Skribent
Live Casino-expert
Johanna Gullberg axlar sin roll som live casino-expert för SveaCasino med stort engagemang. Den svenska casinovärlden utvecklas och uppdateras för jämnan och den kan vara både snårig och svår att få överblick över. Med över 15 år som skribent bakom sig, och med stor passion för casinospel, redogör Johanna ärligt och med transparens för styrkor och svagheter hos casinon och casinospel på den svenska casinomarknaden. Johannas arbete här på SveaCasino hjälper spelare att göra tryggare och mer nischade val vilket i förlängningen ger mer tillfredsställande spelupplevelser.

Valda casinon kommer att rensas

Är du säker?