Trisskrapandet har varit ett återkommande inslag på TV4:s Nyhetsmorgon, dem sensate åren men frågan är om det skett på rätt sätt enligt den svenska lagstiftningen? Konsumentombudsmannen, KO, anser att så inte fallet då man anser att det är spelreklam och därför skall märkas, enligt marknadsföringslagen, vilket inte sker i dag. 

Otillåten marknadsföring

Redan i juni 2019 kom där in en anmälan från Branschföreningen för Onlinespel (BOS), att Trisskrapandet i TV4:s Nyhetsmorgon inte följde lagen. BOS pekade då på att Trisskrapet bröt mot Spellagen 15 kap. 3 § därför att det saknades uppgifter om 18-årsgräns samt kontaktuppgift till hjälplinje för problemspelare. Dessutom ansåg man att inslaget bröt mot Marknadsföringslagen 9 § därför att det inte är reklammärkt samt att uppgift om avsändare för reklaminslaget saknades. 

Efter anmälan har KO, granskat sändningar vid tre tillfällen i juni och augusti 2019. Och Konsumentombudsmannen anser att de aktuella inslagen utgör marknadsföring av spel och saknar tydlig reklamidentifiering och sändarangivelse enligt marknadsföringslagen, framgår det av beslutet. KO pekar även på att man inte heller uppfyller den informationsskyldighet som gäller för kommersiella meddelanden om spel, enligt den svenska spellagen.

Triss.

”I de aktuella framställningarna omnämns varumärket Triss och stort bildmässigt fokus ägnas åt visande av Triss-lotter i storformat. Efter det att vinnaren har valt ut en eller flera stora Triss-lotter visas i närbild när lotten skrapas. Vinnarens ansikte visas endast uppe i ena hörnet, medan fokus under mer än en minut ligger på själva lotten”, beskriver KO i beslutet och konstaterar att varumärkena Triss och Svenska Spel syns på lotten. 

Samverkan mellan TV4 och Svenska Spel

I KO:s rapport kan man utläsa att Trisskrapet och Klöverskrapet sker i samberkan mellan TV4 och Svenska Spel. De direktsända skrapningarna i TV4 har skett regelbundet under flera års tid och har avsett lotter från samma bolag och varumärke. Dessutom framgår det på lottens baksida att man kan få möjlighet att skrapa i tv om man får fram tre stycken av rätt symboler. 

Det KO är mest kritiska till är framställningarna av Svenska Spel och Triss förmedlar en positiv bild av den produkt som Svenska Spel har. I KO-rapporten står det även att där finns en avsaknad av tydlig reklamidentifiering och sändarangivelse är brister som med stor sannolikhet påverkar mottagarens förmånga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 

KO kräver svar från Svenska Spel

KO kräver att Svenska Spel delar med sig av innehållet i det avtal som finns mellan dem och TV4. Om man inte får det hotar KO i beslutet att förelägga Svenska Spel att ”fullgöra sin skyldighet vid vite”.

Svenska Spel har överklagat beslutet till Patent- och Marknadsdomstolen som registrerade målet den 20 maj. Svenska Spel har begärt en månads anstånd, till den 26 juni. Skälet är att man begärt att KO ska ompröva sitt beslut.

Valda casinon kommer att rensas

Är du säker?