Redogörelse för svenskarnas spelvanor online

Bakgrund 

Spelinspektionen gav Enkätfabriken i uppdrag att genomföra en granskning om svenskarnas spelvanor online. Undersökningen ägde rum under maj månad tidigare i år. 

Granskningen genomfördes via telefon och alla resultat screenades för att de slutgiltiga resultaten endast skulle beröra personer som under det senaste kvartalet spelat minst en gång på ett nätbaserat spelbolag.

Närmare 4000 personer deltog i undersökningen och av dessa baseras de slutgiltiga resultaten på svar från 1213 personer (efter screening).

Såhär såg representanternas grupperingar ut efter screening:

KönAndel
Man65%
Kvinna35%
ÅlderAndel
18-29 år18%
30-49 år38%
50-64 år23%
65+ år22%

Resultat

Resultaten visar inga markanta skillnader i förhållande med föregående års granskningar, men låt oss ändå titta lite på några av undersökningens mest framstående punkter.

Spel på olicensierade online casinon

Spel på olicensierade casinon online är en nagel i ögat på Spelinspektionen och något man lägger mycket kraft på att motarbeta, framför allt eftersom denna fråga berör spelarnas säkerhet.

Många spelare känner ofta inte till att vinster på olicensierade spelbolag för med sig skatteplikt, i motsats till vinster på licenserade spelbolag som är skattefria.

Det som lockar spelare att satsa på casinon utan svensk licens är till övervägande del de bonusar som dessa casinon lockar med. 

Av de spelare som angav att de spelat på olicensierade casinon menade 6% att det var avsiktligt och 4% att det var oavsiktligt.

En majoritet anser att den svenska spelmarknaden är säker

Spelinspektionen får gott betyg av svenska spelare där en majoritet på hela 73% anser att den svenska spelmarknaden är säker. En något lägre andel – 67% – känner förtroende för Spelinspektionen som institution.

När det gäller frågan om huruvida spelmarknaden är sund så föll procentandelen under majoritetsgränsen, endast 44% av svenska spelare anser att den svenska spelmarknaden kan kallas hälsosam. Här får man förmoda att de tunga insatser för ansvarsfullt spelande som dikterats i den svenska spellagen har fått effekt.

Ohälsosamt spelande

De spelare som angett att de spelar på daglig basis anger i avsevärt högre utsträckning att de upplever att de har problem med sitt spelande och hela 31% av spelarna i denna kategori anger att de någon gång har använt sig av Spelpaus. 

Sammantaget upplever dock en majoritet att det inte finns något problematiskt i förhållande till deras spelvanor.

Av alla tillfrågade känner 86% till spelpaus.se och ca. en av tio har använt sig av tjänsten.

Ta del av alla data

Är du intresserad av specifika siffror, eller önskar läsa granskningen i sin helhet, så hittar du den på Spelinspektionens hemsida.

Läs även

Skribent
Live Casino-expert
Johanna Gullberg axlar sin roll som live casino-expert för SveaCasino med stort engagemang. Den svenska casinovärlden utvecklas och uppdateras för jämnan och den kan vara både snårig och svår att få överblick över. Med över 15 år som skribent bakom sig, och med stor passion för casinospel, redogör Johanna ärligt och med transparens för styrkor och svagheter hos casinon och casinospel på den svenska casinomarknaden. Johannas arbete här på SveaCasino hjälper spelare att göra tryggare och mer nischade val vilket i förlängningen ger mer tillfredsställande spelupplevelser.

Valda casinon kommer att rensas

Är du säker?