Nytt lagförslag: Ökade möjligheter för spelbolag att använda personuppgifter

Spellagen ska kompletteras så att spelbolag får ökade möjligheter att använda sina registrerade spelares personuppgifter i strävan efter en välmående spelmarknad. Det är åtminstone vad vår nye finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) lägger fram i ett nytt lagändringsförslag.

Förslaget ska ge stärkt konsumentskydd för svenska spelare 

  • Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) föreslår att spelbolag ska få stärkta möjligheter att granska och analysera spelares personuppgifter.
  • Tanken är att detta ska underlätta för spelbolagen att uppfylla sitt ansvar i motverkandet av spelmissbruk.
  • Svenska spelare får i sin tur ett ökat skydd mot att hamna i en nedåtgående spiral av överdrivet spelande och allvarlig spelproblematik som följd.

Spelare ska inte kunna lockas till överdrivet spelande

Så har då vår nye finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) lagt fram sitt första officiella förslag inom ansvarsområdet spelfrågor

I en framlagd promemoria, som publicerades på regeringens hemsida den 7:e december, vill Wykman ge spelföretagen ökade möjligheter att använda registrerade spelares personuppgifter för att förebygga och motarbeta spelmissbruk, samt främja ansvarsfullt spel

Målet med detta – kompletterande – lagändringsförslag går ut på att förebygga att spelare som redan lider av spelproblem, eller som ligger i riskzonen för att hamna i spelmissbruk, lockas till överdrivet spelande.

GDPR

Spelbolagen ska få utökat lagstöd i sitt ansvarstagande

Wykman vill ge de licensierade spelbolagen expanderad frihet i att analysera de rapporter som spelarna själva fyller i med hänseende till hälsa och ekonomi.

Information av detta slag hjälper spelbolagen att motverka spelproblematik genom att kunna sätta in åtgärder i ett tidigt skede – något som trots allt ligger inom spelbolagens ansvarsområden.

I en artikel, publicerad i Dagens Juridik den 8:e december, kan vi läsa Wykmans egen kommentar gällande lagändringsförslaget:

“Genom förslaget kan vi säkerställa ett starkt konsumentskydd på spelmarknaden och bättre hjälpa dem som behöver komma ur ett spelmissbruk. Förslaget har tagits fram efter en uppföljning av Statskontoret där de påpekar att spelbolag måste ha god kännedom om sina kunder för att kunna motverka problemspelande.” 

Lagen finns redan – ändringsförslaget är en stärkande komplettering

Spelbolag har redan rätt att använda vissa personuppgifter för att fullfölja sitt ansvarsuppdrag att skydda spelare mot spelmissbruk och främja ansvarsfullt spel. 

I Wykmans förslag ska möjligheterna förtydligas genom komplettering och expansion. I spellagen ska det tydligt framgå att personuppgifter från både spelarprofiler och spelarnas spelbeteende får användas utan att det ska bryta mot personuppgiftslagen.

Om förslaget går igenom kommer den kompletterade lagändringen att vinna laga kraft den 1:a januari 2024.


Aktivera Spelpaus om du känner att du behöver ett avbrott från spelande. Kontakta Stödlinjen om du upplever att du lider av spelberoende eller spelmissbruk.

Skribent
Live Casino-expert
Johanna Gullberg axlar sin roll som live casino-expert för SveaCasino med stort engagemang. Den svenska casinovärlden utvecklas och uppdateras för jämnan och den kan vara både snårig och svår att få överblick över. Med över 15 år som skribent bakom sig, och med stor passion för casinospel, redogör Johanna ärligt och med transparens för styrkor och svagheter hos casinon och casinospel på den svenska casinomarknaden. Johannas arbete här på SveaCasino hjälper spelare att göra tryggare och mer nischade val vilket i förlängningen ger mer tillfredsställande spelupplevelser.

Valda casinon kommer att rensas

Är du säker?