Mr Green Limited fälls för bristande omsorgsplikt

Döms till 12 miljoner i sanktionsavgift och varning

Den 25 augusti 2021 dömdes Mr Green Limited för brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt brister i omsorgsplikten, av Svenska Spelmyndigheten

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten utan framgång. Domstolen ansåg att bolaget hade bristfälliga rutiner för att hantera risker för penningtvätt och hade överträtt penningtvättslagens krav på kundkännedom för de aktuella kunderna. 

Domstolen bedömde att en varning var en lämplig reaktion och att de sanktionsavgifter som fastställts var rimliga.

Men Mr Green Limiteds dom skulle överklagas en andra gång. Denna gång till kammarrätten. Drygt två år efter förvaltningsrättens dom kom kammarrättens besked: 

Den tidigare domen reviderades genom att minska sanktionsavgiften till 12 miljoner kronor från ursprungliga 31,5. Beslutet grundades på ett vägledande avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2023 ref. 25), som tydligt fastställde riktlinjer för hur sanktionsavgifter bör beräknas.

Reducerad sanktionsavgift enligt riktlinjer

Enligt Kammarrätten är den reducerade sanktionsavgiften proportionell med de nya riktlinjerna som Spelinspektionen nu förespråkar.

Domstolen betonade att det är viktigt att följa Högsta förvaltningsdomstolens tolkning för att säkerställa rättvisa och enhetlighet i tillämpningen av sanktionsavgifter inom förvaltningsrätten.

Kan påverka framtida fall med sanktionsavgifter

Beslutet har potential att påverka framtida fall där sanktionsavgifter är aktuella, och det markerar en tydlig anpassning av juridisk praxis efter HFD senaste vägledande beslut. 

Spelinspektionens omarbetade bedömning av sanktionsavgiftens storlek har också fått stöd av Kammarrätten, som nu fastställt det nya beloppet i enlighet med den reviderade bedömningen.

Anledningen till domen

Enligt domsbeslutet från den 27 maj 2024 har Mr Green Limited brutit mot omsorgsplikten enligt spellagen genom att inte agera tillräckligt snabbt för att begränsa spelandet hos fem kunder som hade höjt sina insättningsgränser och spelat för mer än sina deklarerade inkomster under en längre tid. 

Trots att bolaget stängt av fyra av dessa kunder och infört restriktioner för den femte, ansåg kammarrätten att åtgärderna inte vidtogs i tillräckligt god tid. 

Domstolen kritiserade även bolagets standardiserade e-postmeddelanden till spelarna, som inte ansågs ha tillräckligt med information för att skydda spelarnas intressen.

Vidtagit åtgärder

Efter anklagelserna har Mr Green vidtagit flera åtgärder för att förebygga spelproblem och uppfylla kraven enligt spellagen.

Bolaget har förbättrat sina interna rutiner för att övervaka spelbeteenden och har implementerat mer förebyggande åtgärder för att identifiera och hantera kunder med riskabelt spelande.

De har även förstärkt sin kommunikation med kunder genom mer detaljerade och individanpassade åtgärder vid behov, istället för tidigare standardiserade meddelanden.

Dessa åtgärder syftar till att tidigare och mer effektivt ingripa för att minska risken för överdrivet spelande och att upprätthålla högre standarder för spelansvar.

Skribent
Spelbranschexpert
Låt oss presentera Per Siekermann, SveaCasinos spelbranschexpert med över tio års erfarenhet. Sedan 2009 har han fördjupat sig inom sports betting och casino, driven av en genuin passion för spelvärlden. Med hundratals recensioner av spelbolag och slots är Per den du bör följa för insiktsfulla och engagerande artiklar om allt från slots och casinorecensioner till de senaste nyheterna inom Igamingindustrin. När han inte skapar innehåll för SveaCasino, hejar Per passionerat på sitt favoritlag Rögle BK, som han har följt sedan barndomen.

Valda casinon kommer att rensas

Är du säker?