Förslag på lagändring om skärpt spelreklam avslås

Spelreklam har länge varit en het potatis på den svenska spelmarknaden. Den tidigare socialdemokratiska regeringen arbetade för en måttfull spelreklam, framför allt gällande barn och unga, och föreslog i våras en lagändring för att skärpa reglerna.
Den nya regeringens kulturutskott har beslutat att inte skärpa reglerna för spelreklam.

Ny regering – ny syn på spelmarknaden

Den tidigare regeringen, med dåvarande socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) i spetsen, talade om att ”återta kontrollen” av spelmarknaden och satte online casino i fokus för det arbetet. Många nya restriktioner och lagar infördes i och med den nya spellagen 2019, och under pandemin.

Den nya tillträdda regeringen (under ledning av M, KD, L och SD) har en lite annan syn på spelmarknaden och man anser nu att det inte behövs skärpa reglerna ytterligare för spelreklam riktad mot barn och unga.
Anledningen till beslutet är att en lagändring skulle försämra förutsättningarna för de aktörer som tar sitt ansvar vid marknadsföring. Man anser också att det förfaringssätt som vuxit fram de senaste åren ger tillräcklig effekt.

Spelreklam kan påverka unga och leda till spelmissbruk

Barn och ungdomar påverkas av reklamen

Oppositionen ställer sig kritiska mot beslutet och pekar på höga siffror på spel om pengar bland minderåriga.

– Beslutet innebär att det här kan fortgå, så som det ser ut i dag; spel marknadsförs i stor utsträckning och når barn under 18. Barn och ungdomar påverkas av reklamen som gör att de vill spela mer och oftare. I dag finns siffror på att 34 procent av alla barn spelat om pengar det senaste året, det är otroligt oroväckande, säger Azadeh Rojhan (S), ledamot i kulturutskottet till Resumé.

”Spelmissbruket kommer att öka på sikt”

Trots en 18-årsgräns i Sverige så har 38 procent av killar i åldrarna 16 och 17 spelat det senaste året, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Men nu har kulturutskottet fattat beslut och fått ärendet justerat av sittande majoritet. De vill inte gå vidare med delen om avhållsamhet. Avtalen med Finlandsfärjorna fortsätter och barn, unga och utsatta grupper kommer fortsätta att exponeras för spelmarknadsföring. Det betyder att spelmissbruket kommer att öka på sikt i samhället, säger Azadeh Rojhan.

Hon belyser att psykisk ohälsa i dag är ett av samhällets största folkhälsoproblem och att spelmissbruk kan leda till just det.
Azadeh Rojhan säger till Resumé att hon tycker att sittande regering går online casinonas ärenden och känner oro och frustration över beslutet.

Valda casinon kommer att rensas

Är du säker?