Sverige kan införa fler spelrestriktioner

Spridningen av covid-19 fortsätter att öka och nu förbereder regeringen för att införa tillfälliga spelansvarsåtgärder.

Den 14 november upphävde regeringen spelrestriktionerna som de införde under pandemin. Men nu har covid-19 börjat spridas i samhället igen och regeringen förbereder därför att åter införa nya åtgärder för spelbranschen.

– I ett välfärdsland som Sverige ska det finnas ett starkt skydd för den som spelar om pengar. Därför har vi återtagit kontrollen över spelmarknaden, och därför återinför vi ett förstärkt konsumentskydd nu när risken för problemspelande ökar till följd av pandemin, säger socialförsäkringsmi­nister Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande.

Insättningsgränser och begränsad bonus införs

Det är finansdepartementet som lämnat in en promemorian som gått ut med en remiss till den 17 januari. Förslagen som de planerar att införa är:

  • Insättningsgränsen vid spel på casino online får vara högst 4 000 kronor.
  • Spelarna måste ange gränser för speltiden vid spel på casino online
  • Online casinon får erbjuda max 100 kronor i bonus för nya spelare

Om förslaget går igenom kommer de nya åtgärderna införas den 7 februari och sträcka sig fram till slutet av juni. Men om smittläget skulle bli bättre kommer de nya åtgärderna inte att införas.

Branschförening ställer sig kritisk till förslaget

Branschföreningen för onlinespel, BOS, är kritisk till det nya förslaget och menar att insättningsgränserna istället kommer göra att online casinon inte kommer kunna fånga upp riskbeteenden. Därmed kommer konsumentskyddet att bli svagare med den nya gränsen.

– Såsom systemet är utformat leder det till att spelare som vill spela för mer pengar än den föreslagna gränsen startar upp nya spelkonton hos nya spelbolag. Före insättningsgränserna spelade man hos ett eller två spelbolag, men efter gränsernas införande har vi sett en kraftig ökning av antalet spelbolag per enskild spelare. Därmed går den lagstadgade omsorgsplikten, som syftar till att spelbolaget ska skaffa sig en helhetsbild av spelbeteenden och erbjuda stöd till riskspelare, förlorad. När spelandet blir så splittrat som det blir med insättningsgränserna kan inget enskilt spelbolag fånga upp riskabla spelbeteenden, och därmed går en hörnsten i det svenska konsumentskyddet i spellagen förlorad, säger Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare på BOS.

Valda casinon kommer att rensas

Är du säker?