Under det andra kvartalet 2020 omsatte spelbolag med svensk licens 5,9 miljarder kronor – en minskning med 4,1 procent jämfört med 2019.

Det här rapporterar Spelinspektionen i ett pressmeddelande. De preliminära sifforna bygger till stor del på uppgifter från Skatteverket. Samtidigt som omsättningen har minskat har antalet avstängda spelare via Spelpaus.se ökat. I slutet av kvartal 2 var det drygt 52 000 avstängda spelare registrerade. Det är en ökning med knappt 4 procent jämfört med föregående kvartal. I början av september 2020 hade antalet avstängda spelare ökat ytterligare, till drygt 55 000 personer. 

I augusti 2020 var det 99 bolag som hade aktiva licenser på den svenska marknaden, 72 av dessa hade licens för vadhållning och/eller kommersiellt onlinespel. 

Ännu saknas det uppgifter om hur mycket det spelas hos spelbolag utan svensk licens. Dock har det brittiska analysföretaget H2 Gambling Capital uppskattat att det under det andra kvartalet 2020 spelades för totalt mellan 620-732 miljoner kronor hos bolag utan svensk licens. Notera att den här uppskattningen avser allt spel utanför det svenska licenssystemet, alltså även spel hos bolag som inte riktar sig till den svenska marknaden och som därmed inte behöver ha svensk licens. 

Tabell: Spelmarknaden kvartal 2 2020

Licenstypapril-juni 2019april-juni 2020

Kommersiellt onlinespel (t.ex. nätcasino) och vadhållning

3 484

3 610

Statligt lotteri och värdeautomatspel

1 413

1 293

Statligt kasinospel (Casino Cosmopol)

245

0

Spel för allmännyttiga ändamål, rikslotterier

925

950

Spel för allmännyttiga ändamål, hallbingo

58

38

Landbaserat kommersiellt spel (bl.a. restaurangkasino)

52

33

Summa aktörer med svensk licens

6 177

5 924

 

Summor avser spelarnas insatser minus vinster i miljoner kronor.

Fakta om sammanställningen

Spelinspektionen samlar kontinuerligt in och analyserar data för att bevaka trender på spelområdet. Uppgifter om omsättning för spel för allmännyttiga ändamål samlas in av Spelinspektionen. För aktörer som är skattepliktiga baseras omsättningssiffrorna på uppgifter om beslutad skatt från Skatteverket. Uppgifterna om spel hos aktörer utan svensk licens hämtas från H2 Gambling Capital, en av de ledande leverantörerna av global spelmarknadsdata.

Källa: Spelinspektionen.se

Valda casinon kommer att rensas

Är du säker?