Spelproblem kostade samhället 9 miljarder 2021

9 miljarder kronor. Så mycket kostade spelproblemen det svenska samhället 2021. Det visar en ny hälsoekonomisk studie.

Motsvarar 900 kronor per invånare

Spelproblem drabbar förstås främst den enskilda individen men det innebär också stora kostnader för samhället. Under 2021 kostade spelproblemen samhället 9 miljarder kronor, detta framkommer i en ny studie gjord av Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi. Något som motsvarar ungefär 900 kronor per invånare i Sverige.

Kostnaderna överstiger intäkterna

Samhällskostnaderna till följd av spelproblem överstiger statens intäkter från spel om pengar, visar studien. Till stor del hamnar kostnaderna på kommuner, regioner och arbetsgivare, eftersom kommuner och regioner hanterar kostnader för stöd och behandling och arbetsgivare drabbas av sjuknärvaro och arbetsfrånvaro. Kostnaden per person med allvarliga spelproblem beräknas vara 227 475 kr.

Vissa kostnader är svåra att uppskatta

Dock är det svårt att uppskatta vissa kostnader för samhället, till följd av spelproblem. I studien inkluderas därför inte:

  • psykiatrisk akutmottagning eller psykiatriska manifestationer av spelberoende
  • hemlöshet
  • indirekta kostnader för anhöriga

Spelproblem jämfört med andra områden

Om man jämför kostnaden för spelproblem (9 miljarder kronor 2021) med andra områden ser det ut såhär:

  • 31,5 miljarder kronor för rökning år (2015)
  • 60,3 miljarder kronor för alkoholkonsumtion år (2017)
  • 38,5 miljarder kronor för narkotikaanvändning år (2020)
  • 0,3 miljarder kronor för dopning år (2017)

Senaste nyheterna:

Valda casinon kommer att rensas

Är du säker?