Spelinspektionen uppdaterar sin strategi för arbetet mot olaglig spelverksamhet

För att målen i spelregleringen ska uppnås är det en förutsättning att de som bedriver spelverksamhet i Sverige har svensk licens. Spelinspektionen har nu uppdaterat strategin för hur åtgärder ska vidtas mot olaglig spelverksamhet. 

En del i detta arbete är att följa spelmarknadens utveckling, samt att utreda på vilka sätt spel kan stoppas hos verksamheter utan svensk licens

Spelinspektionen har nu uppdaterat sin strategi för hur arbetet mot olaglig spelverksamhet online ska se ut, detta skrev Spelinspektionen i ett pressmeddelande nyligen. 

Vill du läsa Spelinspektionens uppdaterade strategi för arbetet mot olaglig spelverksamhet kan du göra det i sin helhet här. Där går det bland annat att läsa följande:

En grundläggande förutsättning för att målen med spelregleringen ska uppnås
är att de som bedriver spelverksamhet i Sverige har licens. De som saknar
nödvändig licens ska stängas ute från den svenska spelmarknaden. Detta är
avgörande för ett bra konsumentskydd. Oreglerat spelande har allvarliga
konsekvenser för samhället, t.ex. i form av förlorade skatteintäkter och en ökad
utsatthet för problemspelare (prop. 2017/18:220 s. 219). Spelinspektionen
prioriterar därför åtgärder som kan antas bidra till kanalisering av spelandet till
lagliga alternativ. En del i detta arbete är att vidta åtgärder mot olaglig
spelverksamhet. I detta arbete ska det beaktas att Spelinspektionen inte har
något brottsbekämpande uppdrag och inte utreder brott.
Denna strategi1 beskriver kortfattat hur Spelinspektionen avser att arbeta mot
olaglig spelverksamhet i form av onlinespel som riktas till den svenska
marknaden utan nödvändig licens.

Spelinspektionen tydliggör också vilka som bedriver olaglig spelverksamhet online, genom att publicera beslut om förbud mot dessa aktörer på sin hemsida. Listan hittar du här

Valda casinon kommer att rensas

Är du säker?