Mer pengar till Spelinspektionen

För ett stärkt konsumentskydd

Tillsynen över spelmarknaden måste skärpas, det meddelar regeringen i samband med sin nya budgetproposition där både Finansinspektionen och Spelinspektionen får kraftiga anslagsökningar.

De två myndigheterna uppmanas till närmare samarbete för att komma till bukt med matchfixning och olaglig spelverksamhet.

Den organiserade brottsligheten ska strypas

Inom illegal spelverksamhet frodas kriminalitet – framför allt den organiserade brottsligheten. Matchfixning är ett växande problem och olagligt spel är en av de mest effektiva metoderna för penningtvätt.

Regeringen har ögonen på detta tilltagande problem och den nya propositionen är en tydlig signal om att man tar problemen på allvar. Finansminister Niklas Wykman (M) säger:

“Det ska vara ett starkt konsumentskydd på spelmarknaden. Med den här satsningen kan Spelinspektionen vässa tillsynen. Dessutom kan samarbetet med Finansinspektionen öppna nya möjligheter för att blockera betalningsförmedling till och från olagliga aktörer, något som kan spela en viktig roll i arbetet med att bekämpa kriminell verksamhet.”

Idrottens trovärdighet står på spel

När det gäller matchfixning, som också är ett tilltagande problem i Sverige, så sätter den hela idrottsväsendets trovärdighet på spel. För att idrott ska kunna uppskattas krävs en garanti för rent spel.

Idrottsminister Jakob Forssmed uttrycker:

“Uppgjorda idrottstävlingar och annan form av matchfixning strider mot idrottens grundläggande värderingar och är ett allvarligt hot mot idrottens framtid. Förstärkning av Spelinspektionen arbete bidrar till att skydda svensk idrott från att undermineras av organiserad brottslighet.”

Propositionen gör gällande ett anslag på tillväxt

Regeringens budgetförslag presenterar en ökning på 10,8 mkr till Spelinspektionen och 4,5 mkr till Finansinspektionen. Dessutom ska Spelinspektionens anslag pumpas upp med  ytterligare 15,6 mkr år 2025 och 18,6 mkr år 2026.

Läs även

Skribent
Live Casino-expert
Johanna Gullberg axlar sin roll som live casino-expert för SveaCasino med stort engagemang. Den svenska casinovärlden utvecklas och uppdateras för jämnan och den kan vara både snårig och svår att få överblick över. Med över 15 år som skribent bakom sig, och med stor passion för casinospel, redogör Johanna ärligt och med transparens för styrkor och svagheter hos casinon och casinospel på den svenska casinomarknaden. Johannas arbete här på SveaCasino hjälper spelare att göra tryggare och mer nischade val vilket i förlängningen ger mer tillfredsställande spelupplevelser.

Valda casinon kommer att rensas

Är du säker?