LeoVegas samarbetar med Karolinska Institutet för att förebygga spelproblem

LeoVegas Group inleder ett forskningsprojekt med Karolinska Institutets institution för klinisk neurovetenskap. Målet är att få en ökad förståelse för hur man kan identifiera spelproblematik och hur man kan förebygga den.

Fyraårigt projekt

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet och speljätten LeoVegas Group inleder nu ett fyraårigt projekt med universitet.

Det nya forskningsprojektet påbörjas under senhösten 2022 och LeoVegas Group står som finansiär till projektet samt kommer att bidra med aktuell data vilken kommer att ligga till grund för det vetenskapliga arbetet.

Förebygga spelmissbruk

Arbetet kring ansvarsfullt spel har aktivt pågått sedan den nya spellagen i Sverige trädde i kraft 2019. Men hjälp av det nya forskningsprojektet hoppas man få mer evidensbaserad information om svenskarnas spelvanor och därigenom kunna utveckla nya mer effektiva metoder för att hjälpa och framför allt förebygga spelmissbruk.

”Spelindustrin måste ta större ansvar”

” Ansvarsfullt spel är viktigt för oss på LeoVegas Group. Vi anser att spelindustrin måste ta ett större ansvar genom att dela med sig av kunskap och fakta om spelrelaterad problematik och bättre lära sig hur vi kan minimera dessa problem. Vi är stolta över samarbetet med Karolinska Institutet i genomförandet av denna värdefulla forskning och hoppas att beslutstagare och spelindustrin kan dra nytta av det vi kommer fram till för att stödja ett mer ansvarsfullt spelande”, säger Gustaf Hagman, vd på LeoVegas Group, i ett pressmeddelande på deras hemsida.

Öppnar upp för nya vägar att stödja spelare

Docent Philip Lindner är ledare för Karolinska Institutets forskningsgrupp. Han bedriver klinisk forskning inom digital psykiatri med syfte att kartlägga, utvärdera, utveckla och implementera nya verktyg för att behandla psykisk ohälsa och missbruk.

” Som forskare på universitet har vi en skyldighet att sprida användbar och viktig kunskap i samhället. Detta samarbete ger oss en unik chans att studera data som tidigare inte varit tillgänglig inom forskningen. Vi har som förhoppning att samarbetet kommer leda till nya vägar att identifiera och så tidigt som möjligt kunna hjälpa spelare i riskzon”, säger Philip Linder. 

Valda casinon kommer att rensas

Är du säker?