Kunder i spelbranschen allt mer nöjda under 2020
Nöjda kunder under 2020

Årets studie från Svenskt Kvalitetsindex visar ett trendbrott – kundnöjdheten i spelbranschen som helhet går upp.

I november i år genomförde Svensk Kvalitetsindex (SKI), på uppdrag av Spelbranschens Riksorganisation (SPER), en studie av kundnöjdhet – en studie som gjorts för fjärde året i rad.

Resultatet visar att kunderna i branschen är mer nöjda än någonsin. 

Flera stora förändringar

Under de senaste åren har den svenska spelbranschen genomgått en rad förändringar.

En ny lagstiftning med krav på licens och spelansvar är ett exempel. SKI:s resultat tyder på att transformationen börjar få effekt.

Kundnöjdheten har gått upp med cirka sex indexenheter jämfört med föregående år. 

”Det är glädjande att notera en tydlig uppgång i kundnöjdheten som måste ses som ett kvitto på att branschens förändring fått fäste och att de tjänster som erbjuds i stort uppskattas av den spelande allmänheten.” 

– Johan Parmler, Svenskt Kvalitetsindex, i pressmeddelandet.

Studien redovisar nöjdhet på branschnivå och ingen rankning av enskilda varumärken publiceras.

Däremot kan det konstateras att det finns skillnader mellan aktörer och spelformer när det gäller både förtroende, anseende och kundnöjdhet. 

Lågt förtroende bland de som inte spelar

Nöjdheten går alltså upp men samtidigt kan SKI konstatera att förtroendet för branschen som helhet fortsatt är på en nivå som inte kan anses acceptabel över tid.

Fler nöjda kunder under 2020

Detta visar sig speciellt hos respondenter som inte själva spelar men även hos dem som gör det. Kunderna är generellt nöjda med den aktör man använder men har en mer negativ syn på branschen.

Därmed finns det ett förtroendeglapp mellan enskilda aktörer och branschen.

Glappet har minskat något under 2020 men är fortfarande över 25 indexenheter, något som är stort jämfört med andra branscher som SKI mäter. 

”Kunder har alltså ett högt förtroende för det spelbolag man oftast använder, men ett lågt förtroende för spelbranschen. Detta förtroendegap måste branschens tongivande aktörer ta på större allvar om den goda förbättringstrenden ska fortsätta.”

– Johan Parmler.

Lagen uppfattas som positiv – men alla känner inte till den

Den 1 januari 2019 trädde en ny svensk spellag i kraft.

Kravet är numera måttfull spelreklam och licens, bland annat, och denna tycks inte ännu ha påverkat allmänhetens generella syn på spelbranschen i någon stor omfattning.

Alla känner dessutom inte till lagen men de som i sin tur gör det uppskattar den. 

”De spelare som anser att lagen bidrar till att spelande sker på ett mer sunt och säkert sätt är påtagligt nöjdare än de spelare som svarar nej på denna fråga. Det måste tolkas som att branschens strävan mot ett sunt och mindre riskfyllt spelande uppskattas av spelarna.”

– Johan Parmler.

Källa: Svensk Kvalitetsindex

Valda casinon kommer att rensas

Är du säker?