Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister (s), meddelar att spelreklamen kommer begränsas ytterligare i år.
Branschorganisationer är kritiska till lagförslaget som de menar kommer att hota hela licenssystemet.

Den nya spellagen i Sverige trädde i kraft den 1 januari 2019 och strax därefter blev just frågan om spelreklam het. Ardalan Shekarabi uppmanande spelbranschen att minska den aggressiva spelreklamen och den tilltagande frekvensen av den. Det gav dock inte tillräckliga utslag enligt ministern, och i april så tillsattes en utredning om att reglera spelreklam och ministern uttryckte då att den kunde komma att förbjudas helt om spelbolagen inte lyckades självreglera.

Ser positivt på utvecklingen

Trots att det varit många turer kring den nya spellagen så har Shekarabi sagt att han ser positivt på utvecklingen av spelreklamen, speciellt gällande den minskade mängden under året. Men nyligen i en intervju med TT säger han nu att lagstiftningen kommer att skärpas på nytt.
– Jag är nöjd på det stora hela, men det finns fortsatt ett område där vi kommer att behöva lägga stora delar av vår energi under de kommande månaderna, och det är spelreklamen. Där ser vi att vi har återtagit kontrollen, men vi måste skärpa lagen för att få bort den aggressiva spelreklamen, speciellt när det gäller de farliga spelformerna där jag framför allt tänker på nätkasinon. Nästa år kommer vi att få förslag på vårt bord om hur detta ska göras, säger han. 

“Utmanar lagstiftningen”

Under det gångna året så har man alltså sett en del positiva utvecklingar som ett resultat av spellagen men många spelbolag anser ändå att lagstiftningen ibland är otydlig. Med det sagt så anser Shekarabi att en del spelbolag i och med det ”utmanar lagstiftningen”.
– Det finns bolag som valt att utmana lagstiftningen, och de kommer inte att vara framgångsrika. Vi kommer att skärpa lagen om så behövs.
Detta förslag på lagskärpning får nu kritik från flera branschorganisationer. Jenny Nilzon, vd för Spelbranschens riksorganisation SPER, ifrågasätter själva lincenssystemet och tycker att licensfrågan borde ha högre prioritet än att skärpa lagstiftningen för marknadsföringen.
– Branschen samarbetar för att dämpa reklamen och vi ser idag en stort skillnad jämfört med för ett år sedan, både i volym och innehåll. Ska lagen stramas åt ytterligare är det viktigt att ställa det mot kanaliseringen, det vill säga att kunderna inte söker sig till olicensierade spelbolag. Vi ser tyvärr att den tendensen ökar, vilket är ett allvarligare problem än att spelreklamen är irriterande.

Spelbranschen vill prioritera kanaliseringen

Det problem som gjort sig mest gällande i och med licenssystemet är den minskade kanaliseringen i landet. Kanaliseringen avser att få konsumenter att använda spelbolagen inom licenssystemet.
Shekarabi har tidigare uttryckt att omregleringen varit en ”framgångssaga” när det kommer till kanalisering. Han har presenterat siffror som spelbranschen ifrågasätter och hävdar är avsevärt lägre.
Gustav Hoffstedt, Generalsekreterare i BOS (Branschföreningen för Onlinespel) menar att Shekarabis uttalande om kanaliseringen bottnar i okunskap. Enligt Hoffstedt så flyr spelare i dagsläget till den svarta spelmarknaden.
– Det är enbart ministern som tror på detta; att kanaliseringen har varit en framgång. Alla andra har tagit till sig det alarmerande budskapet från hans egen expertmyndighet Spelinspektionen. Myndigheten pekar på att kanaliseringen under 2019 sjönk till en nivå som understiger regeringens kanaliseringsmål om 90 procent, och att kanaliseringen är fortsatt avtagande. Licenssystemet läcker som ett såll.

Spelinspektionen.

Bättre än på många år

Enligt Hoffstedt så är kanaliseringen särskilt låg för nätcasinon.
– Ett olicensierat spel på den gråa eller svarta spelmarknaden är aldrig längre bort än ett knapptryck på telefonen eller datorn. Att i det läget hindra de licensierade onlinekasinobolagen från att marknadsföra sig skulle troligen i praktiken innebära slutet för det svenska licenssystemet. Inte för att de licensierade bolagen skulle bryta några lagar, utan för att spelkonsumenterna i en accelererande utveckling lämnar licenssystemet.
Spelbranschens aktörer i Sverigen anser att kanaliseringen är en av de viktigaste frågorna idag. Men även om det är ett fortsatt och tilltagande problem så har den nya spellagen ändå fått med sig en hel del positiva konsekvenser.
– SPERS fokus är att ingen ska få problem av sitt spelande. Vi som bransch får inte ducka för problemen och det finns fortfarande aktörer som behöver skärpa sitt arbete med att skydda spelarna. Det är däremot viktigt att belysa att läget är bättre nu än på många år och branschens självreglering, parallellt med nya lagen, skapar en hållbarare utveckling. Det ser vi redan i dag, även om det inte lyfts fram i debatten, säger Nilzon på SPER. 

Valda casinon kommer att rensas

Är du säker?