Kindred Group har hanterat utmaningarna från pandemin väl.
– Spelöverskottet för andra kvartalet uppgick till 235,1 miljoner GBP, en tillväxt på 4 procent trots den betydande störningen av den normala sportkalendern. Tillväxten berodde främst på goda resultat på ett antal marknader till följd av starkt fokus på produktdifferentiering, säger Henrik Tjärnström, CEO Kindred Group i ett pressmeddelande.

Kindred Group har redovisat sin andra kvartalsrapport för 2020 och trots att förutsättningarna ändrades i och med den rådande pandemin hade de ett spelöverskott på 4 procent. 

Kindred.

– De beslutsamma åtgärder som Kindred vidtog för att mildra effekterna av COVID-19 bidrog till en ökning av EBITDA med 70 procent under kvartalet. De största besparingarna uppnåddes inom marknadsföring, vilket är logiskt eftersom den till största delen är kopplad till sportevenemang. Kommande kvartal planerar vi att öka vår marknadsföring mot mer normala nivåer i linje med vår långsiktiga strategi, men vi kommer att hantera denna process försiktigt. Spelskatten sjönk också jämfört med tidigare kvartal på grund av den inverkan som bristen på sport hade på den franska marknaden, vilken har de högsta skattesatserna, säger Henrik Tjärnström, CEO Kindred Group i ett pressmeddelande.

”Medveten om risken för ytterligare störningar”

Tjärnström menar att deras team runt om i världen har fungerat otroligt bra i den nya situationen som pandemin har skapat. Kindred Group har hanterat utmaningarna väl och fortsatt med deras kostnadsbesparingsprogram. De kommer att kontrollera kostnaderna nogrannt.

– Kindred är fortfarande mycket medveten om risken för ytterligare störningar både för sporten och ekonomin i övrigt, så vi kommer fortsätta att kontrollera den totala kostnadsbasen noggrant, säger Tjärnström i pressmeddelandet.

USA står för men än 2,5 % av koncernens spelöverskott

Den amerikanska verksamheten forsätter att utvecklas även fast förlusten av offline-intäkter samt störningar av sporten. Kindred Group har efter mindre än ett års verksamhet i landet står USA för mer än 2,5 % av koncernens spelöverskott. De förväntar att denna andel kommer att öka under nästkommande kvartal särskilt då fler stater kommer att gå live. Spelöverskottet var 6,0 miljoner GBP för det andra kvartalet. Det är en ökning med 131 procent i jämförelse med det första kvartalet.

”Dagliga genomsnittliga spelöverskottet var 40 procent högre”

Fram till och den 19 juli 2020 hade Kindred en sportboksmarginal som var ungefär 20 procent högren än föregående år.

– Det dagliga genomsnittliga spelöverskottet i GBP 40 procent högre (41 procent i fasta växelkurser) och aktiva kunder 21 procent högre än under samma period förra året. I USA ökade det genomsnittliga dagliga spelöverskottet för perioden 1 till 19 juli 2020 med 32 procent jämfört med det dagliga genomsnittet för det andra kvartalet 2020,” säger Henrik Tjärnström, CEO Kindred Group, i pressmeddelandet.

Kindred Group Q2 2020

 • Spelöverskottet uppgick till 235,1 (226,2) miljoner GBP för andra kvartalet 2020 en ökning med 4 procent och till 484,8 (450,6) miljoner GBP för första halvåret 2020.
 • Underliggande EBITDA för andra kvartalet 2020 uppgick till 51,7 (30,9) miljoner GBP och 94,2 (62,0) miljoner GBP för första halvåret 2020.  
 • Resultatet före skatt för andra kvartalet 2020 uppgick till 31,3 (14,7) miljoner GBP och 33,7 (32,4) miljoner GBP för första halvåret 2020.
 • Resultatet efter skatt för andra kvartalet 2020 uppgick till 26,8 (12,5) miljoner GBP och 27,8 (27,6) miljoner GBP för första halvåret 2020.
 • Resultatet före skatt påverkades av valutavinster i rörelseposter om 1,8 (förlust 2,4) miljoner GBP och valutaförluster om 5,1 (noll) miljoner GBP vid omräkning av lånet varav 4,5 miljoner GBP är orealiserade omräkningsförluster.
 • Fritt kassaflöde för andra kvartalet 2020 uppgick till 74,3 (12,4) miljoner GBP. Under kvartalet återbetalades 32,8 miljoner GBP på lånet och nettoskuldsättningen har sedan första kvartalet förbättrats till 61,0 miljoner GBP per 30 juni 2020.
 • Resultat per aktie för andra kvartalet 2020 uppgick till 0,118 (0,055) GBP och för första halvåret 2020 till 0,123 (0,122) GBP.
 • Antalet aktiva kunder under kvartalet uppgick till 1 313 399 (1 478 437).

Kindred i Sverige erbjuder spel på följande sidor:

 • Unibet
 • Storspelare.com
 • Maria Casino

Valda casinon kommer att rensas

Är du säker?