Hårdare tag mot olaglig spelverksamhet

I ett nytt lagförslag vill regeringen göra det ännu svårare för oseriösa spelbolag att locka till sig spelare. Man vill dessutom ställa in siktet mot kriminella aktörer som ägnar sig åt saker som matchfixning och penningtvätt.

Lagförslaget i korta ordalag

Bland de åtgärder som regeringen presenterar i sin proposition kan vi bland annat läsa:

  • Man vill ha ett effektivare system för blockering av olicensierade aktörer. Detta vill man åstadkomma genom att ge regeringen utökat inflytande vad gäller beslut om vilka uppgifter som betaltjänstleverantörerna ska vara skyldiga att lämna ut.
  • Man vill ge Spelinspektionen, som är regeringens ansvariga organ för den svenska spelmarknaden, möjlighet att testköpa spelbolagens tjänster helt inkognito. Detta ska hjälpa Spelinspektionen att kunna avgöra hur väl licenskrav och främjandeförbud efterföljs.
  • Man vill att spelbolag och idrottsförbund ska för utvidgade möjligheter att behandla personuppgifter så att matchfixning ska kunna motarbetas än mer effektivt.
  • Man vill göra spelbolagen skyldiga att lämna ut personuppgifter till Polisen för att kunna reda ut spelrelaterade brott om/när så behövs.
Spelinspektionen

Åtgärderna är ett led i kampen för en hälsosam spelmarknad

I spelvärlden står stora pengar i omsättning och pengarna omsätts dessutom i oerhört hög hastighet. Med detta följer givetvis betydande risker för att olagliga skeenden rinner mellan fingrarna på de som har ansvaret för att lagar och regler efterlevs.

Regeringen vill med sitt nya lagförslag göra det lättare för Spelinspektionen och Polismyndigheten att få tag på uppgifter som behövs i kampen mot spelrelaterade brott. Detta ska i längden leda till minskat spelmissbruk och en hälsosammare spelmarknad.

Man vill ge de lagupphållande instanserna skarpare verktyg

Bakom det nya lagförslaget står Finansdepartementet med Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) i fronten. På regeringens hemsida kan vi läsa Wykmans egen kommentar i samband med förslaget:

Genom förslagen tar regeringen viktiga steg i arbetet mot olaglig spelverksamhet och matchfixning, något som bland annat är en intäktskälla för den organiserade brottsligheten. De här förslagen bidrar till att skapa bättre ordning på spelmarknaden, förbättrar brottsbekämpningen och ökar skyddet för svenska konsumenter.

Lagändringen föreslår man ska träda i kraft den 1:a juli 2023.

Skribent
Live Casino-expert
Johanna Gullberg axlar sin roll som live casino-expert för SveaCasino med stort engagemang. Den svenska casinovärlden utvecklas och uppdateras för jämnan och den kan vara både snårig och svår att få överblick över. Med över 15 år som skribent bakom sig, och med stor passion för casinospel, redogör Johanna ärligt och med transparens för styrkor och svagheter hos casinon och casinospel på den svenska casinomarknaden. Johannas arbete här på SveaCasino hjälper spelare att göra tryggare och mer nischade val vilket i förlängningen ger mer tillfredsställande spelupplevelser.

Valda casinon kommer att rensas

Är du säker?