Förordning om tillfälliga spelansvarsåtgärder förlängs

Spelinspektionen skärpte reglerna på grund av Covid-19.
Nu kan de tillfälliga spelansvarsåtgärderna förlängas.
Återkallelse av licens kommer inte att ske, om en licenshavare tillfälligt upphört att erbjuda onlinespel till följd av förordningen, enligt Spelinspektionen

Det var den 2 juli 2020 som regeringen införde tillfälliga spelansvarsåtgärder på grund av den rådande pandemin. Åtgärderna förväntades att gälla fram till årskiftet.

covid law

Enligt Spelinspektionen kan förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder, med anledning av Covid-19, förlängas fram till utgången av juni 2021. Det beror på att omständigheterna som gjorde att förordningen infördes antas kvarstå. Därför anser Spelinspektionen att det vore rimligt att giltighetstiden ska förlängas.

Återkallelse av licens kommer inte ske

Om ett onlinecasino tillfälligt upphör att erbjuda kommersiellt onlinespel, på grund av förordningen, kommer inte Spelinspektionen återkalla en licens. Enligt Spelinspektionen är kravet på återkallelse efter sex månader enligt 18 kap. 14 § spellagen inte absolut. En varning kan istället meddelas.

Valda casinon kommer att rensas

Är du säker?