Undersökning visar: Föräldrar behöver mer kunskap om spel om pengar

När det gäller att förebygga spelproblem bland unga har föräldrar en viktig roll. Men en ny rapport från Folkhälsomyndigheten visar att föräldrar i dagsläget har låg kunskap om spel om pengar. Många har även spelat med sina barn, trots att åldersgränsen är 18 år.

I Folhälsomyndighetens undersökning har 3 000 föräldrar intervjuats, samt 3 200 unga i åldrarna 16-19 år. Spel om pengar och spelproblem finns bland många unga, visar resultatet.

Spelproblem i sin närhet

Undersökningen visar bland annat:

  • 3% av de unga i undersökningen har spelproblem
  • 36% av intervjupersonerna har spelat om pengar under 2022
  • 75% har sett spelreklam den senaste veckan
  • 14% uppger att de har någon i sin närhet som har spelproblem

Föräldrar har inte pratat om spel med sina tonåringar

Ytterligare en sak som undersökningen visar är att många föräldrar, upp emot hälften av de intervjuade, inte har pratat med sina barn om spel om pengar. De flesta vet inte att deras barn har spelat om pengar någon gång.

– Föräldrar och andra vuxna som är nära behöver prata med unga om spel om pengar. Både om riskerna med spel, men även om exponeringen för och normaliseringen av spel om pengar. Samtalen borde ske innan det blir problematiskt och konfliktfyllt, säger Jessika Spångberg, utredare på Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Nya insatser riktade mot föräldrar

Med tanke på undersökningens resultat kommer nu särskilda insatser göras, riktade mot föräldrar, eftersom behovet finns enligt resultatet. Detta för att minska och förebygga spelproblem bland unga. Enligt Folkhälsomyndigheten behöver föräldrar också bli medvetna om vikten av att diskutera spel om pengar med sina barn. Ungas spelande sker ofta i hemmet och föräldrarna behöver bidra till att upprätthålla gällande åldersgränser.

Valda casinon kommer att rensas

Är du säker?