Delårsrapporten för 2020 gick bättre än väntat för Betsson.
Intäkterna ökade med 20 %.
”Jag är stolt över att Betsson har levererat de högsta intäkterna någonsin trots rådande förhållanden”, säger VD och koncernchef Pontus Lindwall i ett pressmeddelande.

Den rådande pandemin har påverkat hela världen och casinobranschen har inte varit ett undantag. Men för Betsson har siffrorna för det andra kvartalet varit över förväntan. Spelbolagets intäkter från april till juni 2020 uppgick till 1 532,8 (1 277,7) miljoner kronor. Detta var en ökning med hela 20%, där 12% var organisk tillväxt.

Gjort en rad förändringar 

Betsson logga.

VD:n och koncernchefen Pontus Lindwall menar att bolaget har tvingats göra flera ändringar under pandemin.
”Betsson har levererat ett starkt andra kvartal och den positiva trenden från början av året fortsätter, trots exceptionella omständigheter och stora utmaningar på marknaden. Från mars och framåt har vi gjort en rad förändringar relaterade till vårt utbud och erbjudande och jag är extra nöjd över den starka utvecklingen vi sett inom kasinoverksamheten”, säger han in i ett pressmeddelande.

Sportintäkterna påverkades negativt

”Intäkter från sportspel fortsatte som förväntat att påverkas negativt av pandemin under hela kvartalet, men återhämtade sig något när fotboll och andra sportevenemang gradvis började komma tillbaka under den senare delen av kvartalet. Tack vare flexibilitet och bred diversifiering har verksamheten varit fortsatt finansiellt stabil och motståndskraftig, trots rådande omständigheter”, konstaterar Lindwall.

Betsson Q2 2020 i siffror

  • Koncernens intäkter uppgick till 1 532,8 (1 277,7) mkr,
en ökning med 20%, varav 12% organisk tillväxt.
  • Intäkterna för casino ökade med 4 procent. Sportbooks-intäkterna gick ner med 34% och sportboksmarginalen var 6,9% (7,8%).
  • EBIT, rörelseresultatet var 217,7 (169,9) miljoner kronor. Rörelse-marginalen var 14,2% (15,4%).
  • Operativa kassaflödet var 343,9 (390,6) miljoner kronor.

Etableringar på nya marknader

Betsson förvärvade GiGs B2C och tog steget ut på nya marknader som i Colorado i USA och Kenya. Aktieägarna fick 2,88 kr per aktie, motsvarande 393,6 miljoner kronor. Det beslutades på Betssons årsstämma. Under det tredje kvartalet, fram till 16 juli, var de genomsnittet på de dagliga intäkterna 35% (23% organiskt) högre i jämförelse med de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela Q3 2019.

Valda casinon kommer att rensas

Är du säker?