Kortspel

Samba - kortspelet

Kortspelet Samba är en utveckling av det populära spelet Canasta som härstammar från Sydamerika. Spelet Canasta blev en stor fluga på 1950-talet när det spred sig över världen och utmanade då till och med det klassiska spelet Bridge i populäritet ett tag. Det är precis samma regler som gäller i båda Canasta och Samba förutom att man i Samba ska använda tre kortlekar istället för två. På så sätt går det att få högre poäng eftersom kombinationsmöjligheterna är fler. Nedan följer en förklaring hur man spelar Canasta/Samba. Tycker du att det verkar komplicerat (vilket det också kan vara första gångerna man spelar!) så finns det en youtube-video längre ner som förklarar reglerna i Canasta. Det kan nämligen vara bra att kunna dem för att kunna spela Samba.

Fakta och regler

I Samba kan man vara två–sex spelare men om man är färre eller fler än fyra stycken så spelas Samba som ett individuellt spel. Man kan nämligen i både Canasta och Samba vara på lag om man föredrar det. I Samba har man tre kortlekar och till skillnad från många andra spel så ska man här även ha med jokrarna, alltså totalt sex stycken. Samtliga deltagare ska ha 15 kort vardera. Samba (och Canasta) går ut på att man ska samla poäng genom att bygga “canasta" vilket är minst sju kort av samma värde. Röd canasta saknar vilda kort (förklaring kommer nedan) och mest värd är den så kallade Svarta canastan. Detta markeras genom att lägga rött eller svart kort överst.

Röda treor är någonting som inte anväds i spelet utan dessa kort är bonuskort. Om ett sådant kort plockas så läggs den ut och så plockas ett nytt kort. Svarta kort får bara användas vid byggen vid avslut och får aldrig plockas från spelhögen.

Korten Ess, Kung, Dam, Knekt, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 kallas för “naturliga kort".

Tvåor och Jokrar är så kallade vilda kort och dessa räknas som vad som helst. Endast vilda kort i byggen är inte tillåtet och ett bygge får inte heller innehålla fler vilda än naturliga kort. Om ett vilt kort skulle hamna i spelhögen så läggs det på tvären och därmed är högen låst. En låst hög får bara tas om man har två kort av samma höjd som det översta på handen. Då får inga vilda kort användas.

Så spelar du Samba

Längst ner hittar du tabeller med poäng som du tillämpar under spelets gång. Spelet börjar med att varje spelare drar två kort vardera från talongen men sakar ett. En Canasta får aldrig bestå av mer än två “oäkta kort" (se förklaring nedan). Högen får aldrig tas med ett oäkta och ett äkta kort, det behövs nämligen alltid minst två kort av samma valör som det som spelaren före dig spelat ut. Högen får heller inte tas om det översta kortet endast ska användas till att lägga till en redan fördigbyggd Canasta. Men man får däremot påbörja en ny Canasta i samma valör som en som redan är avslutad. Man ska komma upp till 10 000 poäng, det är det som spelet går ut på.

För att få komma ut måste du ha byggt minst två Canastor. Men skillnaden i “Canasta" och “Samba" är att i Samba ska man förutom att bygga Canastor även bygga Samba. I Samba kan du lägga ut tre eller fler kort i följd, till exempel femma, sexa, sjua, åtta i olika fäger medan du i Canata bara får lägga ut kombinationer av valörer och äkta kort. Du kan alltså där lägga ut ett antal nior och kombinera dem med jokrar eller tvåor. Men en sådan sekvens som i Samba (femma, sexa, sjua, åtta) kan du bygga vidare på med nia, tia. Får du hela sju kort i följd så får du Samba! Däremot kan en Samba aldrig kombineras med ett oäkta kort, alla kort måste vara äkta i Samba. Hur mycket du måste lägga ut på bordet för att öppna beror på hur många poäng du har. Och för att kunna mäla (lägga ut ett bygge) så måste du ha en öppning. För att kunna spela Samba på bästa möjliga sätt så är det bra om man vet hur man spelar Canasta. Kolla in den här videon som förklarar hur man spelar Canasta:

Öppningspoäng

Minus: 15 poäng
0–1 495: 50
1 500–2 995: 90
3 000– 6 955: 120
7 000 eller mer: 150

När du räknar ihop dina poäng ska du gå efter den här tabellen:

Bonuspoäng
Utgång: 200 poäng
Röd trea: 100
Samtliga sex röda treor: 1 000
Äkta Canasta: 500
Oäkta Canasta: 300
Samba 1 500