Utvecklingen på den europeiska spelmarknaden under coronapandemin

av Lotta
Publicerad 2021-03-23
Utvecklingen på den europeiska spelmarknaden under coronapandemin

Många branscher har drabbats hårt av covid-19 medan andra har fått sig ett uppsving.
Spelmarknaden online i Europa, liksom många andra nätbranscher, visar på tydligt uppåtgående siffror, medan den landbaserade spelmarknaden tappar.

I Sverige lyftes tidigt ett varnande finger mot spelbranschen under coronapandemins start, då det fanns en tydlig oro att spelandet skulle öka och i takt med det, människors spelmissbruk.

Men hur har spelutvecklingen i andra delar av Europa påverkats till följd av covid-19?

Med hjälp av en rapport från EGBA (European Gaming & Betting Association), ska vi på SveaCasino.se nu ta oss en närmare titt på det. 

Online vs landbaserade casinon

Även om spelmarknaden på nätet vuxit i snabb takt det senaste decenniet så står den landbaserade marknaden för den största andelen intäkter i Europa.

Men covid-19 med alla dess restriktioner och även lockdowns, har kanske inte alldeles överraskande satt sina tydliga spår på marknaden.

Spelandet online ökar stadigt

Enligt EGBA var spelmarknaden i Europa år 2019 värd totalt €98,6 miljarder, varav online stod för €24,5 miljarder medan landbaserat spel hela €74,1 miljarder.

Av rapporten framgår nämligen att de sammanlagda spelintäkterna under 2020 minskade med 23% till strax av över €74 miljarder, jämfört med året dessförinnan.

Däremot beräknas spelandet på nätet ha ökat med 7% till €26.3 miljarder. En trend som, enligt rapporten, förutspås fortsätta stiga upp till €37 miljarder år 2025.

Utvecklingen på spelandet under pandemin
Källa: https://www.egba.eu/uploads/2020/12/European-Online-Gambling-Key-Figures-2020-Edition.pdf

Vilka länder drog in mest intäkter?

Under 2019 så var Storbritannien det land som svarade för den största andelen intäkter för onlinespel i Europa.

Så här såg fördelningen ut:

 • Storbritannien 30,1%
 • Tyskland 11,4%
 • Frankrike 9,2%
 • Italien 8,7%
 • Sverige 6,2%
 • Spanien 4,5%
 • Finland 3,5%
 • Danmark 3,2%
 • Belgien 3,0%
 • Irland 2,6%
 • Övriga länder 17,6%

Sverige stod för den största spelaktiviteten online

Som listan här ovan visar, landade alltså Sverige på femte plats bland de europeiska länder som drog in mest spelintäkter på nätet 2019.

Vad gäller andelen onlinespelare under samma år, var Sverige däremot det land med högst spelaktivitet.

Så här såg 5-i-topp 2019 ut:

 • Sverige 58,8%
 • Danmark 54,6%
 • Storbritannien 45,3%
 • Finland 42,6%
 • Slovakien 39,8%
Utvecklingen på spelandet under covid-19
Källa: https://www.egba.eu/uploads/2020/12/European-Online-Gambling-Key-Figures-2020-Edition.pdf

Vad kan man då dra för slutsats av detta? Ja, det kan i alla fall tyckas lite anmärkningsvärt att fördelningen här är så annorlunda jämfört med listan av länder med högsta intäkter.

Man förväntar sig kanske att länder som t.ex. Tyskland, Italien och Frankrike skulle finnas med på topp 5-listan, men de länderna har uppenbarligen färre människor som spelar men som spelar för större pengar, medan vi i Sverige ser fler som spelar, men för mindre pengar.

Det är troligtvis ett direkt resultat av den spelreglering som trädde i kraft under januari 2019.

Hur spelaktiviteten såg ut under 2020 framgår dock inte rapporten.

Allt fler spelar på casino i mobilen

För inte så många år sedan såg spelmarknaden väldig annorlunda ut då de flesta spelare spelade på datorn.

Idag spelar allt fler casinospel i mobilen.

Under 2019 så skedde 55,9% av all vadslagning (betting) online i Europa på datorer medan 44,1% spelades från mobila enheter.

Mellan 2019 och 2020 skedde en ökning på motsvarande 1,5% och 2025 beräknas användandet av mobiler vid onlinespel ha ökat i Europa till över 58%.

Sportsbetting den vanligaste spelformen

Under 2020 ställdes som bekant många sportevenemang in världen över till följd av covid-19 och dess restriktioner.

Detta till trots, står sig sportsbetting fortfarande den vanligaste och största spelformen i Europa.

Så här såg fördelningen ut mellan spelformerna under förra året:

 • Sportsbetting 41%
 • Casino 34%
 • Lotterier 15%
 • Poker 5%
 • Bingo 4%
 • Övriga 1%

FHM undersöker problemspelande i Sverige

Som redan nämnt så gick både media och beslutsfattande politiker tidigt ut med starka farhågor om en ökad spelproblematik i samband med pandemin. 

Folkhälsomyndigheten (FHM) fick därför under 2020 i uppdrag av den svenska regeringen att skriva en rapport på just det temat.

Spelberoende mer utsatta än tidigare

Myndigheten genomförde en webbenkät, ”Spel om pengar och hälsa i spåren av covid-19”. Den slutgiltiga rapporten offentliggjordes i februari och meddelade i korthet följande:

 • Spelproblemen varken ökade eller minskade bland den svenska befolkningen till följd av pandemin. Däremot ökade problemen bland dem som redan hade ett problemspelande (20% jämfört med 0,9%), drabbats av arbetslöshet (3,9%) eller fått många inställda fritidsaktiviteter (1,8%).
 • Det framgår också tydligt att människor som drabbades av permittering, arbetslöshet och social isolering var mer benägna att exempelvis ta snabblån, ha svårt att kunna betala sina utgifter och få spelproblem.
 • Delar av befolkningen som inte berörts nämnvärt av pandemin visade heller ingen ökning av spelproblem. Detta inkluderar grupper av unga och vuxna som påverkats av distansundervisning.

Stigmatiserad bransch

Den minimala ökning vi ser gör sig till största delen gällande bland de som redan haft spelproblem och/eller andra problem sedan tidigare.

Som oftast så drabbas i första hand de redan hårdast drabbade, vilket bör tas på stort allvar.

Sammanfattningsvis är det dock en lättnad att vi inte ser en större ökning av spelproblem i Sverige trots fler som spelar, i en samhällssituation som för många är svårare än normalt.

Media och regeringen utmålade tidigt spelbranschen som ett hot mot folkhälsan i pandemins spår.

Nu visade det sig att spelbranschen inte riktigt är det svarta får som man gärna vill framställa det som.

Valda casinon kommer att rensas

Är du säker?