/go/unibet

Unibets strider mot regeringen

Unibet har en önskan om att vidga sin spelverksamhet och vill bland annat kunna erbjuda sina spelare spel på hästar i Sverige. För en tid sedan skickade spelföretaget därför in en ansökan till regeringen och nu har svarer kommit. Regeringen säger nej till ett sådan tillstånd och nu har Unibet gått vidare med ärendet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Detta går att läsa i regeringens svar:

”Tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar har i enlighet med riksdagens uttalande enbart beviljats ATG, vars överskott går till hästsporten. Staten har det rättsligt bestämmande inflytandet i bolaget genom att regeringen utser majoriteten av ledamöterna i bolagets styrelse.”

Strider mot EU-rätten

Unibet har alltså nu valt att gå vidare med argumentet att den monopolsituation som Sveriges regering i dagsläget har på spel på hästar inte är tillåten. Den struder mot EU-rätten. I den nya ansökan till Högsta förvaltningsdomstolen går det bland annar att läsa följande från Unibet:

”Därigenom tydliggjorde regeringen att det privata bolaget ATG har en exklusiv ensamrätt för vadhållning i samband med hästtävlingar och att ingen annan aktör tillåts konkurrera med ATG”.

Med detta sagt så är det oklart hur det hela kommer att sluta.

Här kan du läsa artikeln hos Dagens Industri (DI).