Tydlighet kring marknadsföring

Tydlighet ger trygghet för spelarna

Den nya spellagen i Sverige trädde i kraft den 1 januari 2019 och nu meddelar de två tillsynsmyndigheterna Konsumentverket och Spelinspektionen sina uppdelade ansvarsområden i tillsynen av spelbolagens omdebatterade marknadsföring.

Ända sedan den nya spellagen trädde i kraft så har medierna gått heta kring den ökade marknadsföringen av spelbolagen. Man efterfrågade "måttfullhet" av spelbolagen men de verkar läsa in väldigt olika i begreppet. Civilminister Ardalan Shekarabi (s) har därför uppmanat bolagen inom spelbranschen att innan den 31 mars lyckas enas om hur mängden spelreklam ska minska och bli mer måttfull. Han uppmanar till självreglering. Om detta inte sker så kommer regeringen, enligt ministern, att införa någon form av lagförändring som minskar spelreklamen.

Olika ansvarsområden

Konsumentverket och Spelinspektionen blev i början av året tilldelade ansvaret att sköta tillsynen av de runt 70 olika bolagens marknadsföring. För att skapa tydlighet och effektivitet i samarbetet kring en verkningsfull tillsyn så har myndigheterna nu enats om en uppdelning i huvudsakliga ansvarsområden.  

Konsumentverket kommer primärt att ansvara för:

  • Måttfull marknadsföring
  • Direktreklam vid avstängning från spel
  • Informationsskyldighet avseende ålder samt stödlinje
  • Reklamprislotterier

Spelinspektionens primära ansvarsområden är följande:

  • Informationsskyldighet om spel
  • Bonuserbjudanden
  • Sponsring

"Viktigt steg framåt"

Enligt Patrik Gustavsson, Spelinspektionens chef för den operativa avdelningen, är formaliseringen ett viktigt steg framåt i samarbetet.
- Den tydlighet vi uppnår med överenskommelsen gagnar tillsynen i och med att vi försäkrar oss om att viktiga frågor inte hamnar mellan stolarna.
Andreas Prochazka, Konsumentverkets enhetschef, håller med och betonar att överenskommelsen också är en ren trygghet för konsumenten.
- Oavsett om konsumenterna vänder sig till Konsumentverket eller Spelinspektionen med tips eller anmälan så vet de att ärendet hamnar rätt, säger han.


SveaCasino.se