Cherry AB header

Trendbrott för Cherry AB

Så sent som i november var intäkterna cirka 300 miljoner sämre än väntat.
Men via en stark slutspurt – bland annat tack vare ommöbleringar i ledningen – står det nu klart att Cherry AB kommer att uppnå 2017 års budgetmål, bekräftar företaget i ett pressmeddelande.
– Slutet av året utvecklades i linje med vår förväntan. Samtliga bolag har haft en bra tillväxt i försäljning och resultat, säger Anders Holmgren, VD i Cherry.

I november förra året uppgavs Cherrys förväntade intäkter ha minskat med cirka 300 miljoner kronor, från 2,5 miljarder till 2,2, framförallt som en konsekvens av att deras dotterbolag ComeOn inte utvecklats enligt prognoserna. Detta ledde senare även till att en ny ledningsgrupp utsågs inom ComeOn, där till exempel Tomas Johansson ersatte Jonas Wåhlander som speloperatörens tillförordnade VD. Åtgärder som onekligen verkar ha gett önskad effekt.

För inför ett större investerarseminarium i Köpenhamn, som inleddes under gårdagen, har nämligen Cherry gjort en preliminär bedömning av koncernens intäkter respektive EBITDA-resultat för helåret 2017. Där bekräftas tidigare given prognos, att intäkterna för fjolåret kommer att uppgå till omkring 2,2 miljarder kronor medan EBITDA-resultatet cirka 400 miljoner kronor.
– Slutet av året utvecklades i linje med vår förväntan, samtliga bolag har haft en bra tillväxt i försäljning och resultat. Därtill har den nya ledningen för ComeOn genomfört åtgärder som på väldigt kort tid vänt den negativa utvecklingen som vi såg i mitten av året. Ledningen arbetar nu vidare för att öka intäkterna under lönsamhet och kommer att realisera ytterligare synergier under 2018, förklarar Cherrys VD Anders Holmgren i ett pressmeddelande.

Cherrys fullständiga bokslut för det fjärde kvartalet samt helåret 2017 väntas bli officiell först den 21:a februari.