Lotteriinspektionen header

Ökad omsättning på den svenska spelmarknaden

Svenskar blir allt mer glada i spel om pengar.
Enligt en färsk rapport från Lotteriinspektionen ökade omsättningen på den svenska spelmarknaden med 3 procent under det första halvåret.

Den största ökningen hittills under 2017 svarade de aktörer utan tillstånd i Sverige som ökade sin omsättning med hela 17 procent jämfört med motsvarande tid förra året. Detta kan till exempel jämföras med spel hos aktörer med svenskt tillstånd som alltjämt ligger kvar på samma nivå som i fjol. Uppgifterna är hämtade från Lotteriinspektionen, som under onsdagen offentliggjorde siffrorna för den svenska spelmarknadens utveckling under årets första halva.

I rapporten framgår bland annat att spelmarknaden i Sverige omsatte totalt 11 miljarder kronor under det första halvåret i år, vilket är en ökning med 3 procent. Mest omsatte spelaktörerna med svensk tillstånd (8,4 miljarder netto) samtidigt som de aktörer utan tillstånd i Sverige fortsätter att ta marknadsandelar. Lotteriinspektionen uppskattar dess omsättning till cirka 2,7 miljarder kronor, vilket i sådana fall innebär en ökning med 17 procent.

Det är även noterbart att trenden med ökat onlinespel fortsätter att hålla i sig. Under årets första halva kunde det till exempel konstateras att de landbaserade spelen minskade med 5 respektive 9 procent hos både Svenska spel och ATG medan spel på internet ökade med 12 respektive 14 procent.