Strategier för att motverka olaga spel

Ny strategi för att motverka olaglig spelverksamhet

Aktörer på spelmarknaden uppmanas att stänga ute olagliga aktörer.  Detta är en av flera lösningar i en ny strategi från Spelinspektionen för att bekämpa olaglig spelverksamhet.
Någon enkel och självklar lösning på kanaliseringen finns inte men man satsar mycket på samarbete med aktörer samt svenska och utländska myndigheter.

En ny strategi har nu tagits fram av Spelinspektionen för att bekämpa olicensierade aktörer, men myndigheten konstaterar att det inte finns någon enkel lösning.
Spelinspektionen skriver följande i ett dokument som beskriver den nya strategin:

Spelinspektionen bedömer att det bästa sättet att ingripa mot den olagliga spelverksamheten är att försöka få tillstånd en form av självreglering av marknaden dvs. att andra aktörer på spelmarknaden agerar för att stänga olagliga aktörer ute.

Betalningsblockering och varningsmeddelanden

Myndigheten anser alltså att ett stort ansvar vilar på de licensierade bolagen, underleverantörer och betaltjänstleverantörer att välja att inte samarbeta med olagliga spelbolag. Vad gäller Spelinspektionen själv, så menar de att de inte kan göra så mycket mer än att främja kommunikationen och samarbetet med andra aktörer, svenska och utländska myndigheter. Myndigheten har även möjlighet att hos förvaltningsrätten ansöka om betalningsblockering av ett visst konto.
Man ser också över möjligheten för och effektiviteten i att använda varningsmeddelanden som visas i samband med besök på webbplaser som erbjuder spel utan licens. 

Omdiskuterad kanalisering

Kanaliseringen, det vill säga hur stor andel av spelandet som sker inom det svenska spelsystemet, har varit ett omdiskuterat och hett ämne den senaste tiden. Civilminister Ardala Shekarabi sade strax innan resultatet redovisades från det tredje kvartalet att kanaliseringen "är mycket hög". Men från att ha legat runt 90 procent i första kvartalet till att nu uppskattas kring 85 procent, så har det skett en nedgång och spelbolagen själva säger att den egentliga siffran är avsevärt lägre. 
Spelbolagen menar att bristen på möjligheten att kunna erbjuda spelare bonusar och andra förmåner gör att fler spelare väljer att spela hos olagliga aktörer hos vilka de erbjuds just detta.
En annan sak som spelbolagen föreslår för att motverka detta är licensiering även för underleverantörer. Man har även pratat om möjlighetne att blockera ip-adresser från illegala spelsidor online.

Samarbete

Samarbete är ett nyckelord i Spelinspektionens nya strategi men om spelbolagens åsikter och förslag vägs in myndighetens nya åtgärder framgår inte.  Så här kommenterade myndigheten den nya strategin i ett pressmeddelande:

En förutsättning för att målen i den nya spelregleringen ska uppnås är att de som bedriver spelverksamhet i Sverige har svensk licens.

Man nämner alltså inga av de åtgärder som branschföreträdare har förslagit. 


SveaCasino.se