Norsk blockering av utländska spelbolag?

Norsk blockering av utländska spelbolag?

Mycket talar för att Norge kommer blockera utländska spelbolag inom en snar framtid. Detta rapporterar den norska kvällstidningen VG. 

Stortinget tar beslut den 7 maj

Utländska spelbolag blir blockerade. Lotteritilsynet (Norska motsvarigheten till Lotteriinspektionen) får dela ut fullmakter, och Norsk Tipping skall dämpa sin reklam för egna spel. Detta är några av de förslag som Stortinget kommer ta beslut om den 7 maj. 

Syftet med förslaget är att skydda Norsk Tippings monopol, och göra det svårare för utländska aktörer att operera på den norska marknaden. 

Oppositionens seger i denna fråga är ett nederlag för regieringspartierna, och kulturminister Trine Skei Grande (V), som hoppats på ett testprojekt med licenserutdelning till utländska spelbolag. Något som Ventre har med i sitt partiprogram. 

Hos oppsitionen är det desto muntrare. - Jag är mycket glad över att vi har fått majoritet för många av våra förslag. Det är bra att oppositionen ser värdet av att strama åt spelpolitiken i Norge med att göra den mer ansvarig, säger Geir Jørgen Bekkevold, Kristelig Folkeparti. 

Bettingbolag: För tidigt att uttala sig om ip-blockering 

Betsson, som inte vill avslöja hur stor del av sin verksamhet som är exponerad mot Norge, kommenterar via kommunikationschefen Pia Rosin i ett mejl till Nyhetsbyrån Direkt:

"Vi följer detta noga, men än så länge finns inga detaljer på hur eller när detta skulle komma att genomföras. Betssons hållning är fortsatt att det bästa för såväl konsumenter som den norska staten vore om Norge skulle införa ett licenssystem på samma sätt som Danmark, och snart även Sverige, gjort".

Cherry kommenterar via ir-chefen Anders Antonsson:

"Det är ett så kallat "Dok 8-förslag" som enskilda Stortingsledamöter har fått en majoritet i Familje- och kulturkomiteen att stödja. Nu får vi se hur ärendet går vidare till Kulturdepartementet och hur ett lagförslag kan utformas. Troligen dröjer det några månader innan vi kan göra en bedömning av vilka effekter det blir om dagens förslag blir lag".

Kindred kommenterar via Public Affairs-chefen Peter Alling:

"Dagens utskottsbetänkande innebär att Familie- og kulturkomitten ställt sig bakom ett förslag av Arbeiderpartiet och Kristelig folkeparti. Vi förväntar oss att Stortinget ska rösta för betänkandet den 7 maj. Det viktiga är att inget sker den 7 maj utan endast är ett beslut att be regeringen utreda frågan om DNS-blockering. Alltså, inget kommer att ske om en dryg vecka".

Kindred fortsätter:

"Frågorna som berörs är komplicerade och kräver ytterligare utredning, bland annat får förslaget stora följder för personlig integritet, yttrande- och informationsfrihet samt Norges förpliktelser enligt EES-avtalet och förhållande till EU. Redan nu kan konstateras att fråga uppstår om norsk lagstiftning i framtiden kan vara förenlig med ett flertal EU-direktiv".

Kritik mot förslaget

Mikael Melqvist på spelbolaget: Coolbet hävdar att politikerna som vill ta fighten mot de utländska spelbolagen saknar kunskap. 

- Vi har fått till ett licenssystem i Danmark. I Sverige får vi kanske ett licenssystem nästa år. Jag är övertygad om att det kommer att fungera även i Norge. Fokus måste vara på att minska spelmissbruket, inte att göra Norsk Tipping starkare. Och titta på ett licenssystem som stora delar av Europa gör, säger Mikael Melqvist.

Vad innebär förslaget?

Föreslaget skulle förändra den norska spelmarknaden rejält. 

  • Blockera utländska spelbolagens hemsidor.
  • Låta Lotteritilsynet kräva årlig rapportering från banker om transaktioner med utländska spelbolag eller betalningsleverantörer.
  • Begränsning för reklam från Norsk Tipping, eftersom möjligheterna till billig digital exponering har ökat de senaste åren.
  • Ge Lotteritilsynet  utökade befogenheter att införa intrångsavgifter vid överträdelser av penningmarknadsföringslagen och utredning av detta.
  • Att den norska oljefonden måste göra sig av med sina aktieinnehav i spelbolag. 

Vilka spelbolag är stora i Norge?

Om lagen träder i kraft kan det slå hårt åt många spelbolag. Här är några av de största aktörerna i vårt grannland Norge:

  • Betsson
  • ComeOn!
  • Folkeautomaten
  • NordicBet

 


SveaCasino.se