Betsson Q3

Minskade intäkter i Betssons kvartalsrapport

Betssons delårsapport visade på ett minskat rörelseresultat under det tredje kvartalet jämfört med samma period förra året.
Deras intäkter var 1.275 miljoner men i linje med analytikernas förväntade 1.274 miljoner kr, enligt Infronts Datas sammanställninge.

Spelbolaget Betssons tredje kvartalsrapport visade på sämre siffror i jämförelse med samma period 2018. Rörelseresultatet uppgick till 213 miljoner kr med en rörelsemarginal på 16,7 procent. Det förväntade rörelseresultatet uppgick till 212 miljoner kr med en rörelsemarginal på 16,7 procent. 

"Avtal med SHL"

Intäkterna för casino intäkterna under Q3 2019 uppgick till 942 miljoner kr, det kan jämföras med 918 miljoner för Q2. Betssons sportsbook var 315 miljoner kr i jämförelse med 341 miljoner kr under Q2 och 338,9 miljoner kr under Q3 2018. Enligt Betssons VD Pontus Lindwall har de haft fortsatta utmaningar under det tredje kvartalet i samband med den svenska spellagen som trädde i kraft 1 januari 2019. 

"Vi är dock övertygade om att förutsättningarna kommer att förbättras på den svenska marknaden och vi står fast vid vår ambition att öka vår andel på denna omreglerade marknad. Under tredje kvartalet har bland annat avtalet med SHL förlängts och vi gläds åt att stötta svensk ishockey", skriver Pontus Lindwall, vd för Betsson, i kvartalsrapporten. 

"Väl förberedda när rätt affärsmöjligheter realiseras"

Spelbolaget Betssons ambition är att långsiktigt växa mer än marknaden, organiskt och genom förvärv.

"Även om jag inte är nöjd med utvecklingen de två senaste kvartalen så är vi, genom de aktiviteter vi gjort och gör, väl förberedda när rätt affärsmöjligheter realiseras”, skriver Pontus Lindwall, vd för Betsson, i kvartalsrapporten. 

 

Betsson Q3 2019

Intäkter: 1 275 miljoner kr
Väntat (Factset): 1 273 miljoner kr
2018: 1 427 miljoner kr


Rörelseresultat: 213 miljoner kr
Väntat (Factset): 211 miljoner kr
2018: 340 miljoner 

Koncernens intäkter uppgick till 1 275,2 (1 426,8) miljoner kr, en minskning med 11 procent, rapporterat och organiskt.

Casinointäkterna minskade med 12 procent medan sportboksintäkterna minskade med 7 procent. Rensat för effekten från fotbolls-VM låg sportboksintäkterna i linje med föregående år. Sportboksmarginalen uppgick till 7,8 (7,4) procent.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 212,5 (340,2) miljoner kr. Förändringen är främst hänförlig till minskade intäkter. Rörelsemarginalen uppgick till 16,7 (23,8) procent.

Det operativa kassaflödet uppgick till 307,0 (400,8) miljoner kr.


SveaCasino.se