Lotteriinspektionen header

Lotteriinspektionen förbereder spellicens-ansökningar

Förberedelserna inför omställningen till licensmarknad, som väntas träda i kraft vid årsskiftet, pågår för fullt.
Nu meddelar den svenska spelmyndigheten Lotteriinspektionen att man planerar för att kunna ta emot ansökningar om spellicenser från och med den 1:a juli, skriver generaldirektören Camilla Rosenberg

Till våren väntas Sveriges riksdag klubba igenom regeringens liggande förslag om en ny spellag som innebär att spelmonopolet avskaffas från och med 2019. Inför den förväntade lagändringen har den svenska spelmyndigheten Lotteriinspektionen sedan en tid tillbaka påbörjat planeringen inför en omställning till licensmarknad – och tidigare i veckan berättade myndigheten att man inom kort avser öppna upp ansökningar om spellicenser.
– Målet är att ansökningar om licens ska kunna skickas in till Lotteriinspektionen från 1:a juli 2018 och att lagen ska börja gälla 1:a januari 2019, skiver Camilla Rosenberg, generaldirektör hos Lotteriinspektionen.

"Kommer att göra en helhetsbedömning"

Det finns för närvarande inga gränser för hur många ansökningar man kan göra, men de operatörer som söker spellicens i Sverige förväntas kunna betala en skatt på 18 procent samt uppfylla en rad andra villkor som kommer att presenteras av regeringen i ett senare skede. Många som vill ansöka om licens har redan börjat anpassa sina verksamheter utifrån regeringens lagrådsremiss, men det finns inga garantier för att ansökningarna godkänns.
– Vilka som sedan får tillstånd och från vilket datum beror bland annat på kvaliteten på ansökningarna och när de kommer in till Lotteriinspektionen. Vi kommer att göra en helhetsbedömning av både ansökan och det bolag som står bakom den, skriver Rosenberg och tillägger:
– Viktiga krav är att spelverksamheten ska bedrivas på ett sunt sätt, att konsumentskyddet ska vara högt och säkerheten god. Den nya omsorgplikten är också en central del i reformen.