LeoVegas Q1 bättre än väntad

LeoVegas har haft en tung period på aktiemarknaden de senaste månaderna. Aktien har bara sedan årskiftet tappat närmare 40 %, men nu kommer äntligen en positiv nyhet: Kvartalsrapporten för Q1 var bättre än vad marknaden förväntat sig. 

7.2 miljoner euro istället för 5.5 miljoner euro

Onlinecasinot LeoVegas redovisar ett ebitda-resultat på 7,2 miljoner euro för det första kvartalet 2019 (9,5). Analytiker hade i snitt väntat sig 5,5 miljoner enligt Bloombergs sammanställning av fem analytikers estimat. Resultatet innebar att den tidigare slaktade LeoVegas aktien tog ett skutt uppåt på Stockholmsbörsen. Vid 14:00 tiden låg aktien i 30.50 kr vilket är en ökning med över 17 %. Om aktien kommer fortsätta klättra uppåt eller ta ett dyk nedåt igen, återstår att se. 

Ökade omsättningen med 12 %

LeoVegas omsättningen ökade med 12 % i det första kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, varav 4 % var organisk tillväxt.

Tillväxten påverkades dock fortsatt negativt av den åtstramning som skett i Storbritannien under förra året. Exkluderat Storbritannien uppgick den organiska tillväxten till 19 procent.

"Kortsiktigt är den brittiska marknaden fortsatt utmanande men vi gör gradvisa förbättringar och vår nykundsanskaffning växer på gruppnivå jämfört med föregående kvartal", skriver vd Gustaf Hagman i rapporten.

Vad beträffar den omreglerade svenska marknaden är vd Gustaf Hagman "generellt nöjd" med utvecklingen och han bedömer att bolaget har tagit andelar.

Minskade organiska intäkter i Sverige efter regleringen

Samtidigt minskade de organiska intäkterna i Sverige med 16 procent i kvartalet "vilket delvis är kopplat till kortsiktiga effekter av regleringen under januari", skriver LeoVegas vd Gustaf Hagman. 


SveaCasino.se