LeoVegas header

LeoVegas glädjebesked – licenstiden förlängs

Spelinspektionen valde att begränsa LeoVegas licenstid till två år.
Efter att ha överklagat beslutet till Förvaltningsrätten står det nu klart att bolaget får rätt mot den svenska spelmyndigheten.
Licenstiden ändras från två till fem år, uppger Förvaltningsrätten i sin dom. 

Det var i slutet av november förra året som Spelinspektionen (dåvarande Lotteriinspektionen) beslutade att bevilja LeoVegas Gaming Plc licensansökan om att tillhandahålla kommersiellt onlinespel samt vadhållning för bolagets två varumärken LeoVegas och GoGo Casino. Men inte för tidsperioden 1 januari 2019-31 december 2023, som var önskemålet i LeoVegas ansökan. På grund av det faktum att LeoVegas tidigare begått vissa överträdelser på den brittiska marknaden som lett till sanktioner valde nämligen Spelinspekionen endast att ge bolaget licens fram till den 31 december 2020. Detta alltså istället för de fem åren som myndigheten vanligtvis beviljar åt gången.

LeoVegas ansåg att Spelinspektionens beslut att begränsa bolagets licenstid strider mot såväl regeringsformen som EU-rätten, och valde därför att överklaga till Förvaltningsrätten. I onsdags kom domen. Förvaltningsrätten ogiltigförklarar Spelinspektionens beslut – och ändrar LeoVegas Gaming Plc licenstid från två till fem år.

Domstolen ser visserligen allvarligt på bolagets tidigare överträdelser i utlandet men poängterar samtidigt att dessa överträdelser skedde 2016 – nästan tre år innan Spelinspektionen fattade sina licensbeslut.
"Även om vissa risker kan identifieras redan under licensgivningen anser Förvaltningsrätten att dessa risker inte är sådana att det är motiverat eller proportionerligt med hänsyn till vikten av en effektiv tillsyn att begränsa tiden för de till bolaget givna licenserna. Bolagets överklaganden ska därför bifallas", skriver Förvaltningsrätten i domen. 

Spelinspektionen meddelar på sin hemsida att man överväger att överklaga Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten.

Se alla spelbolag med svensk licens här.