LeoVegas fortsätter gå starkt

LeoVegas fortsätter gå starkt

Det svenska spelbolaget LeoVegas fortsätter gå starkt. Under andra kvartalet redovisar LeoVegas en högre omsättning och resultat än vad analytikerna hade räknat med. 

Omsättningen uppgick till 49,7 miljoner euro (31,0), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 49,0. Rörelseresultatet blev 5,5 miljoner euro (-2,8), med en rörelsemarginal på 11 procent. Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll till 5,6 miljoner euro, med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 11 procent. Leo Vegas redovisar ebitda på 6,1 miljoner euro (-2,5), med en ebitda-marginal på 12 procent. 

Resultatet före skatt var 5,5 miljoner euro (2,8). Resultatet efter skatt blev 5,0 miljoner euro (2,7), mot analytikerkonsensus på 4,1. Resultat per aktie hamnade på 0,05 euro (-0,03).

LeoVegas aktieutveckling

Efter LeoVegas fina kvartalsrapport steg aktien rejält och bara sedan vid årskiftet har den gått upp med över 90 %. Aktiekursen vid årskiftet låg på 36.50 kr vid lunchtid den 17 augusti var LeoVegas aktien uppe i 71.25 kr.

Så här har aktieutvecklingen av LeoVegas sett ut under ett års tid:

LeoVegas aktie

 

Som ni kan se har LeoVegas aktie varit en riktig guldgruva. Upp 127 % på ett år och från flera olika håll ges nu nya riktkurser över 80 kronor med rekommendation köp. Vi väntar med spänning på nästa kvartalsrapport för LeoVegas......


SveaCasino.se