Svenska spelmarknaden fortsätter växa

Fortsatt stark tillväxt på spelmarkanden i Sverige

Det fortsätter gå bra för den svenska spelmarknaden. Under 2016 ökade den totala omsättningen på svensk spelmarknad med 5 % att jämföra med 2015. Spelaktörer med svenskt tillstånd omsatte över 17 miljarder netto, en ökning med 3 %. Aktörer utan svenskt tillstånd fortsätter samtidigt att ta marknadsandelar och omsatte under året som gick 5,1 miljader svenska kronor vilket är en ökning med hela 16 % jämfört med föregående år.

Svenska Spel med Casino Cosmpol ökar något

Svenska Spel omsatte nästan 9 miljarder kronor, vilket var en ökning med 0,4 %. Stor del i denna ökning var spelen på internet som ökade med 14 % medan de landsbaserade minskade med runt 3 %. Casino Cosmopols nettoomsättning var ca 1,2 miljarder kronor under 2016, en minskning med 1 %.

ATG ökar tack vare spelandet på nätet

Travets ATG visar upp en ökad omsättning till dryga 4 miljader kronor, ca 9 % upp. De landbaserade spelen via ombud ökade med 2 % medan banspelet minskade med 12 %. Den största ökningen stod travspel på internet för som omsatte 2,1 miljarder kronor. En ökning med hela 16 % jämfört med 2015.

Övriga resultat på den svenska spelmarknaden:

- Folkrörelsernas lotterier ökade sin omsättning med totalt 2 procent under 2016.

- Svenska Postkodföreningen omsatte drygt 2 miljarder kronor, vilket är ungefär som 2015.

- Folkspel, med Bingolotto och Sverigelotten, omsatte 680 miljoner kronor, en ökning med 10 %.

- IOGT-NTO, med bland annat Miljonlotteriet, omsatte 285 miljoner kronor, en minskning med 3 %.

- SAP/SSU, med bland annat Kombilotteriet, omsatte 216 miljoner kronor, en ökning med 16 %.

- Övriga rikslotterier omsatte 212 miljoner kronor vilket är en ökning med 25 %.

Svenska Spel fortsatt i topp

Sett till Lotteriinspektionens siffror är Svenska Spel fortsatt i topp vad gäller andelar på den svenska spelmarknaden.

Svenska Spel har ca 41 % vilket är klart mest. På andraplats är nu de utländska aktörerna utan tillstånd som innehar ca 23 % av andelarna. På tredjeplats kommer ATG med runt 18 %.

Övriga andelar av den svenska spelmarknaden ser ut enligt följande:

Svenska Postkodföreningen: 9 %

Folkspel: 3 %

Övriga reglerade aktörer: 3 %

IOGT-NTO: 1 %

SAP/SSU: 1 %

Övriga rikslotter: 1 %


Vanliga söktermer: Svensk spelmarknad statistik, Statistik spelmarknad i Sverige, Svenska Spels marknadsandelar 2016


SveaCasino.se