Cherry redovisar stark Q4-rapport

Stark Q4-rapport från Cherry

Igår skrev vi om Börsveckans köprekommendationer av Kindred och Mr Green, och det skulle verkligen inte förvåna om det kommer in en ny köprek på Cherry inom kort, speciellt med tanke på Q4-rapporten som släpptes idag.

Ökande intäkter med 201 %

Koncernens intäkter ökade med 201 % jämfört med föregående år och uppgick till 519,4 miljoner kronor (172,5), den organiska tillväxten uppgick till 41 %. Vad gäller lönsamheten förbättrades den väsentligt och EBITDA ökade med hela 353 % och uppgick till 106,3 miljoner kronor (23,4). EBIT uppgick till 580,6 miljoner kronor (16,4).

Resultat: 578,2 miljoner kr

EBIT innehåller en positiv omvärdering av det initiala innehavet i ComeOn om 510,5 miljoner kronor. Justerat för detta uppgick EBIT till 70,2 miljoner (16,4). Resultat efter skatt uppgick till 578,2 miljoner kronor (12,9).

Justerat för ovan nämnda omvärdering uppgick resultatet efter skatt till 67,7 miljoner kronor motsvarande 3,57 kr (0,63) per aktie efter utspädning och minoritet.

Anders Holmgren fortsätter som VD för Cherry

I samband med Q4-rapporten, släpptes nyheten om att Anders Holmgren blir ordinarie vd och koncernchef för Cherry. Hans tjänst som tillförordnad vd och koncernchef övergår därmed omgående.

Anders Holmgren är i dag styrelseledamot både i Cherry och Yggdrasil och har sedan januari 2017 varit tillförordnad vd och koncernchef. Med anledning av hans övergång till att vara ordinarie vd kommer han att avgå som styrelseledamot i Cherry.

Läs hela Cherryrapporten här>>


SveaCasino.se