Amaya visar upp stark rapport

Amaya visar upp en stark Q4-rapport

Den kanadensiska spelutvecklaren Amaya Inc. fortsätter gå starkt och visar upp en riktigt vass Q4-rapport under 2016. 

Företagets totala inkomst landade på  $1.15 miljarder, en ökning med 8 % från föregående års resultat på $1.07 miljarder. 

Företagets Ebitda (rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar.) justerades upp med 14 % till $524.1 miljoner medan nettoresultat från kvarvarande verksamheter förbättrades med hela 777 % från en förlust på $ 20 miljoner till ett positivt resultat av $ 135,6 miljoner och det justerade nettoresultatet ökade 26 % till $ 366.7 miljoner. 

Bolagets nettoresultat från kvarvarande verksamheter uppgick till cirka $ 45 miljoner jämfört med en förlust på $ 15,2 miljoner året före. 

Amaya omsättning ökade med nästan 6% till $ 310.4 miljoner under sista kvartalet.

Nya kundförvärv och förändringar inom pokern

Rafi Ashkenazi, Amaya VD kommenterar kvartalsrapporten på följande sätt: ”Våra initiativ till proaktiva förändringar i pokerns ekosystem och nya kundförvärv fortsätter att vända negativa trender och vi börjar se en organisk tillväxt i denna verksamhet som överträffade våra förväntningar efter att vi införde begränsade marknadsföringskampanjer och fokuserade på våra Cross selling* ansträngningar och vi fortsatte att bygga och utveckla vår sportsbook. Den starka utvecklingen av vår verksamhet har hjälpt oss att minska valutarisken, sänka våra räntekostnader och påskynda utbetalningen av de återstående skulder på vår uppskjutna betalningsskyldighet, som alla gör det möjligt för oss att fortsätta driva våra fyra strategiska prioriteringar."

Ljus prognos inför 2017

Ashkenazi ser med tillförsikt på 2017 och säger - Vi förväntar oss att fortsätta vårt 2016 momentum och köra på vår strategi 2017. I linje med de positiva senaste resultaten har Amaya ställt in sig på intäkter på mellan $ 1,2 och $ 1.26 miljarder för 2017, med en justerad Ebitda som väntas komma ligga inom spannet $ 560 och $ 580 miljoner. 


* Cross selling är en strategi för att sälja andra produkter till en kund som redan har köpt, eller har intentionen att köpa, en produkt från säljaren. Det uppstår en affär i en annan affär. Cross selling syftar till att stärka relationen till företaget och minskar risken att kunden vänder sig till en konkurrent. 


SveaCasino.se