Svenska spelutredningen 2017

Svenska spelutredningen släpps snart

Senast den 31 mars är det tänkt att regeringens utredare Håkan Hallstedt skall presentera den omtalade svenska spelutredningen. Hur kommer den se ut och vad kommer utredningen innebära för de verksamma aktörerna inom betting, casino och lotteri? Det mest troliga är att vi kommer få se ett förslag med ett så kallat licenssystem som Danmark, Italien, Frankrike och ett flertal andra länder har i Europa idag. 

Licenssystemet gör det möjligt för fler aktörer att verka inom spelsektorn. Med licensen följer vanligen ett antal krav på motprestationer, såsom att spelbolaget ska beskattas i licenslandet och att det måste följa licenslandets marknadsförings- och spelansvarsregler. Det innebär att konsumentskyddet stärks på en tidigare oreglerad del av spelmarknaden. Möjligheten att motverka riskfyllda spelbeteenden skulle stärkas med det nya licenssystemet och staten skulle få en bättre kontroll på spelandet. 

Varför behövs ett licenssystem?

Frågan många ställer sig är varför det behövs ett licenssystem? Och svaret på den frågan är faktiskt ganska enkel: Bättre kontroll på spelandet och pengar till staten.

Den svenska spellagstiftningen idag har inte den genomslagskraft som tidigare. Detta beror främst på internets stora genomslagskraft. Idag kan svenskar spela obehindrat på en rad utländska spelsidor på nätet via dator, mobil och surfplatta, utan att svenska staten får se röken av några pengar. Här går staten miste om mi

Idag spelar över 20 % av den svenska befolkningen hos utländska aktörer på nätet, som inte följer svenska regler. Utländska spelbolag som inte har tillstånd att anordna lotteri i Sverige har i dag en marknadsandel om 20 % av den svenska spelmarknaden. Där det främst rör sig om rent kommersiella aktörer. Aktörer som bara under första halvåret 2015 har ökat sin omsättning med 5 % jämfört med samma period 2014. Under 2016 har marknadsandelen vuxit ytterligare vilket medfört att den statliga kontrollen över spelmarknaden minskat och att konsumentskyddet således inte kan garanteras fullt ut.

Förutom minskat konsumentskydd och inte tillräckligt god kontroll på spelandet hos utländska aktörer brottas staten med en rad olika lagöverträdelser. Ett exempel på lagöverträdelser bland utländska aktörer är de som erbjuder spel på kredit för svenska spelare, detta är något som kringgås då spelbolagen är baserade utomlands. 

Svensk spelmyndighet bildas?

Mycket talar för att vi kommer få se ett förslag om en svensk spelmyndighet likt den man har i Danmark. Spelmyndigheten anses vara en viktig aspekt i granskning och kontroll av de bolagen som ansöker om spellicens. I Danmark tillsattes en myndighet för att hantera samtliga spelrelaterade frågor hos staten. En svensk spelmydighet skulle kunna ge mandat att granska och vid behov påföra snabba och hårda sanktioner mot bolag som inte håller sig till regelverkets spelregler. 

Svensk spelskatt föreslås?

I den svenska spelutredningen kan vi även få se ett förslag om en svensk spelskatt likt den som finns i Danmark och Storbritannien. Men frågan är hur stor denna spelskatt skall vara. Här är det viktigt att hitta en skattenivå som inte är så hög att verksamheter flyttar utomlands eller skapar en svart marknad, samtidigt som den ändå ger goda intäkter till staten. I Danmark ligger spelskatten på 20 % medan Storbritanniens ligger på 15 %.  

Vad blir resultatet av ett svenskt licenssystem?

I Danmark övergav man sitt icke-fungerande spelmonopol år 2012, och resultatet har inte låtit vänta. Närmare 90 % av allt spelande på nätet i Danmark sker på av staten godkända spelbolag. I Storbritannien är siffran ännu högre: 90 %. I Sverige sker inte ens hälften av onlinespelet inom det svenska monopolet. 

Ett svenskt licenssystem skulle innebära slutet för många "oseriösa" utländska aktörer på den svenska marknaden och bana iväg för de stora och etablerade aktörerna som säkerligen kommer ansöka om licens ganska omgående. Visserligen kommer kostnaderna för spelbolagen som erhåller licens att öka. Dels för licenskostanderna och dels för skatten man tvingas betala. Men för spel spelbolag som erhåller en spellicens i Sverige kommer konkurrensen troligtvis minska betydligt då antalet aktörer på marknaden lär minska kraftigt. Detta innebär i slutändan att spelbolag med licens kan få in fler kunder än innan lagstiftningen. 

Hur den svenska spelutredningen kommer se ut återstår att se. Frågorna om hur den kommer se ut är många! Tills utredningen släpps kan vi bara spekulera i vad den kommer att innehålla, kanske en del av vad vi nämnt ovan, kanske inget av det alls......Stora delar av den svenska spelbranschen håller tills dess andan! 


SveaCasino.se