Betting på nätet

Stormöte om matchfixning hölls i Stockholm

Ett stormöte gällande matchfixning har ägt rum i Stockholm i slutet av april. Detta med anledning för att se över vad som kan göras för att minska den kriminella aktiviteten som är kopplat till spel på idrottsevenemang. På mötet fokuserade man bland annat på Sveriges läge och tittade närmare på risker, ansvar samt spånade idéer för hur man kan jobba med sådana här frågor i framtiden.

Det var EU som var initiativtagare till mötet och det hela är en del i programmet "PreCrimBet" (Preventing criminal risks linked to sports bettings). Porjektet finansieras av EU och arrangeras av IRIS (The French Institute for International and Strategic Affairs). Resultaten från projektet kommer att presenteras i EU-kommissionen.

Syftet med PreCrimeBet är att ökga kunskapen och informationsutbytet mellan olika länder i Europa samt att samla in informaion från olika spelmarknader. Liknande möten har redan ägt rum i 12 andra länder och förutom svenska Lotteriinspektionen så deltog en rad andra svenska myndigheter och aktörer från den svenska spelmarknaden.