Kortspel

Cribbage

Cribbage är det klassiska kortspelet som har rötter så långt tillbaka som på 1600-talet. Spelet vänder sig till två spelare och går ut på att ta hem så kallade cribbage-kombinationer.

Fakta och regler

Cribbage härstammar från det engelska spelet “Noddy". Personen som tros ha skapat spelet Cribbage hette Sir John Suckling och han var på sin tid (1609-1642) en rik poet. Cribbage är främst populärt som så kallad “två-handed Cribbage" men det finns också något som heter tre-handed och fyra-handed Cribbage.

I Cribbage för två har man 52 kort, ingen joker. Varje spelare ska ha sex kort vardera medan resterande kort i leken läggs med baksidorna uppåt i en hög i mitten av spelarna. Den här högen, talongen, kommer främst till användning vid nästa giv, men sedan varje spelare sakat två kort vardera får given vända upp det översta kortet i talongen och lägga det så bilden syns. Det här kortet kallas då för startern.

Här är det kungarna som är värda mest och essen lägst. Tvåorna till tiorna har ett så kallat prickvärde och är värda två–tio, essen är värda ett och de klädda korten 10. I Cribbage spelar färgen ingen roll.

Under spelets gång gäller det att ta cribbage-kombinationer för att få poäng. En kombination är till exempel Femton där två eller flera kort tillsammans får ett prickvärde på 15. Den här kombinationen får du kombinera hur många gånger som helst och det är okej att använda samma kort flera gånger. Dock måste ett kort vara nytt i varje kombination.

Några exempel: Säg att du kombinerar femma-sexa-knekt-tvåa-fyra. Det ger dig hela två Femton. En knekt-femma, 10+5, och en sex-femma-fyra som alltså också är 15. I Cribbage använder du dig också av de kända kombinationerna såsom Par, Tretal. Fyrtal, Flush och Sekvens. Du kan också kombinera följande: Trettioett – korten blir 31 och Sistan – du spelar sista kortet i en omgång. Poängen ser ut som följande: Par = 2 poäng, Femton = 2 poäng, Tretal = 6 poäng, Sekvens = 1 poäng per kort, Fyrtal = 12 poäng, Flush = 1 poäng, Trettioett = 2 poäng och Sistan = 1 poäng.

Så spelar du Cribbage

Innan spelet sätter igång så måste de båda spelarna saka två kort vardera. De två korten läggs i en enskild hög vid sidan, med baksidorna uppåt. De här korten kallas för krubban och när det är dags för poängräkningen senare så utgör de korten en hand för sig, det är givens extra hand. Poängen som finns att hämta i krubban tillfaller given. Efter det här så får given vända upp det översta kortet i talongen. Det här kortet har egentligen ingen direkt betydelse för spelet men när omgången är slut och man ska räkna poäng får det här kortet (startern) kombineras med de kort som finns i handen och det här kan göras av båda spelarna! Men startern kombineras också med de kort som finns i krubban.

Förhand spelar sedan ut vilket kort han eller hon vill. Båda spelarna lägger ut sina kort med bilderna uppåt under spelets gång eftersom det är samma kort som i slutet används vid poängräkningen. Vad spelet sedan handlar om är att lägga ut kort och kombinationer där pricktalet inte går över 31. Om du börjar lägga ut en trea så säger du högt “Tre". Sedan lägger din motspelare ut en dam och säger då “Tretton". Då är det din tur igen och har du då till exempel en tvåa så lägger du den och säger “Femton" och därmed får du två poäng i protokollet! Sedan kanske din motspelare har en tvåa också och lägger den och säger “Sjutton" och får då också två poäng. Därmed fick han eller hon ju ett par! Hade du suttit på en tvåa till hade du kunnat lägga ut den och säga “Nitton" och skrivit ner sex poäng för Triss. Om någon inte kan lägga ut ett kort eftersom det då finns risk för att överstiga 31 så får den spelaren stoppa och det är då den andra spelarens tur istället. Ibland är det ingen som kan fortsätta. Om man fastnar på någon pricksumma och inte kan gå vidare, då är omgången slut. De kort som finns kvar i handen då lägger man hos de utspelade korten och används sedan vid poängräkningen. I Cribbage finns det två nivåer av poängräkning, det är 1 – under spelets gång och 2 – efter omgångens slut. De kort som inte ger dig poäng här och nu kan alltså ge dig poäng när omgången är slut istället.