Bezique

Bezique

Bezique är kortspelet med rötter i Frankrike men ryktet säger också att det kan ha varit en svensk som uppfann spelet. Exakt hur spelet kom till återstår att spekulera om men en sanning är att det snabbt blev populärt och fortfarande är. Bezique spelas vanligtvis endast med två spelare men nya versioner tillåter fler spelare än så.

Kort fakta om spelets upplägg

I det klassiska Bezique är det två spelare som spelar med två lekar. Däremot är det inte alla kort som ingår i spelet, samtliga kort från sexorna och neråt tas nämligen bort i Bezique. Det är åtta kort på handen som gäller och de andra korten läggt i en talong på bordet med baksidan upp. Färgen som är trumf avgörs genom att ett kort i talongen vänds uppåt, det längst till vänster.

I Bezique är det essen som är värda mest, sedan tiorna och därefter kungarna, damerna, knektarna och så vidare. Det lägsta kortet är sjuorna eftersom resterande kort tagits bort. Bezique går ut på att kombinera vissa kort med varandra samt att ta så kallade stick med så många värdekort som möjligt. I Bezique handlar det om att samla poäng!

Bezique spelregler

När spelet är igång handlar det för spelarna om att lägga ut olika kombinationer som man har samlat på sig.

  • En Trumf-följd = 250 poäng
  • Royalpar = 40 poäng
  • Par = 20 poäng
  • Trumf-sjua = 10 poäng
  • Bezique = 40 poäng men en dubbel Bezique = 500 poäng
  • Fyra ess = 100 poäng
  • Fyra kungar = 80 poäng
  • Fyra damer = 60 poäng
  • Fyra knektar = 40 poäng

Du kan även få poäng för kort tagna ur sticken, varje ess eller tia är värda 10 poäng.

I Bezique finns det två spelavdelningar, i den första behöver du inte bekänna färg, där går det bra att ta med trumf. Så länge det finns kort kvar i talongen så pågår första avdelningen. När du har tagit ett stick så är det din tur att spela ut ett nytt kort men innan det gäller det att ha kompletterat handen med kort tagna ur talongen. Det gäller att ha åtta kort i handen så länge som det finns kort kvar i talongen.

Bezique

I Bezique gäller det att hela tiden skriva upp poängen du tar eftersom du under hela den här avdelningen kan lägga ut kombinationer som dem nämnda ovan. Kombinationer kan du lägga ut varje gång du har tagit ett stick som sedan läggs åt sidan. Dessa räknas när spelet är slut. Kombinationerna som du har lagt ut får du också fortsätta spela med, du kan alltså ta stick med dem. De räknas nämligen som om de vore i handen.

När korten i talongen är slut så börjar själva slutspelet och då måste spelarna alltid följa färg. Du måste alltid spela trumf om du har slut på färgen och du måste alltid sticka över om du har möjlighet. Slutspelet går till så att varje spelare tar upp de tidigare utlagda korten på bordet och spelar med dem. När korten är slut så är spelet slut. Stickens värde är fortfarande ess eller tior och det sista sticket är värt 10 poäng. När ni har kommit till slutet och alla kort är tagna är det dags att räkna poäng. Ett exempel är att man kanske före spelet startar bestämmer sig för att spela fem partier och att man efter det lägger ihop poängen. Eller så kanske ni väljer att spela först upp till 1 000 poäng och att den som får det blir vinnaren.