sveacasino.se

Aspire Global rasar på börsen

Igaming företaget Aspire Global rasar på börsen, detta trots att man ökade intäkterna med 32.1 %, från 24,7 miljoner till 31,8 miljoner euro. 

Ok rapport - Aktien ner över 10 %

VD:n Tsachi Maimon ser positivt på kvartalsrapporten och förklarar läget enligt följande: 

"B2B-verksamheten fortsatte att bidra starkt till bolaget som helhet och tillväxten för det andra kvartalet översteg 30 procent jämfört med föregående år. Under det gångna kvartalet offentliggjorde vi ett betydande bolagsförvärv och ingick flera spännande samarbeten, följt av ett antal större lanseringar de senaste veckorna. Intäkterna för de senaste tolv månaderna närmar sig 130 MEUR med en EBITDA uppgående till 25 MEUR. Förvärvet av Pariplay-koncernen väntas accelerera tillväxten inom vår B2B-verksamhet ytterligare genom att utöka den externa försäljningen av spel, helt i linje med vår M&A-strategi."

Att aktien går ner kan bero på att marknaden hade ännu högre förväntningar på Aspire Globals kvartalsrapport, en annan bidragande faktor kan vara att intäkterna i Sverige och Storbritannien minskat.

Vid kl 11:00 låg Aspire Globals aktie på 37,80 kr vilket är en nedgång på över 12 %. 

Aspire Globals kvartalsrapport (Q2)

- Rörelseresultatet uppgick till 5,1 miljoner kronor (5,2).

- Resultat efter skatt på 4,2 miljoner kronor låg på 2019 miljoner euro (5,3) och resultatet per aktie var 0:09 kronor (0:11).

- Nettoomsättningen uppgick till 32,8 miljoner kronor (24,7).

- B2B-intäkterna uppgick till 19,5 miljoner euro (12,4)

- Ebitda-resultat på 6,1 miljoner euro (5,7)

- Ebitda-marginalen blev 18,5 procent (22,8)


SveaCasino.se